Markedet priser inn null verdier i Hexagon Composites

Hexagon Composites eier 75 prosent av aksjene i hydrogensatsingen Hexagon Purus. Nå er disse aksjene mer verdt enn hele morselskapet.

NULL VERDI: Ifølge aksjemarkedet har «gamle» Hexagon Composites ingen verdi. Her konsernsjef Jon Erik Engeset. Foto: Brian Cliff Olguin
Industri

Det er bedre å satse på Hexagon Purus enn Hexacon Composites, sa analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets, da det i desember ble kjent at Purus hadde startet jakten på 750 millioner kroner for å gå på børs.

Både Hexagon Composites, og nå utskilte Hexagon Purus, produsere komposittanker. Men mens Purus skal satse på hydrogenmarkedet, er morselskapet rettet inn mot «den gamle økonomien.»

«Resten av Hexagon levere stort sett tanker og systemer til biler som går på naturgass, noe som ikke er en nullutslippsløsning. Siden vi ser på naturgass som en mellomløsning, fordi vi tror alle biler på sikt enten vil gå på batterier, hydrogen eller en annen nullutslippsløsning, synes vi prisingen er høy,» sa Meyer den gangen.

SATSET PÅ RIKTIG HEST: Analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets foretrakk i desember Hexagon Purus fremfor Hexagon Composites. Det viste seg å være en riktig analyse. Foto: Fotograf Ornelund

Han konkluderte derfor med: 

«Det er bedre å eie aksjer i Purus enn i det som er igjen av Hexagon.»

75 prosent av aksjene

Den analysen viste seg å være riktig. Etter at Purus ble skilt ut har aksjen føket i været, og bare delvis tatt med seg Hexagon, selv om morselskapet fortsatt sitter på 75 prosent av Purus-aksjene. 

Og etter den seneste tiden kraftige oppgang i Purus, er denne aksjeposten mer verdt enn hele Hexagon Composites.

I en internmail til meglerkorpset i SpareBank 1 Markets torsdag ettermiddag påpekte Meyer dette paradokset. Han har sett på kursutviklingen til de to selskapene siden Purus' børsnotering 14. desember, og deretter beregnet verdien på Hexagon Composites, justert for verdien av aksjeposten på 75 prosent.

På børsnoteringsdagen var denne verdien 4,6 milliarder kroner, mens den ved årsskiftet hadde falt til 2,5 milliarder. I begynnelsen av januar har denne trenden fortsatt, og torsdag ettermiddag ble verdien negativ for første gang. 

I 2019 hadde Hexagon Composites 3,4 milliarder kroner i inntekter og et driftsresultat på 121 millioner. Purus sto for 540 millioner kroner av topplinjen, og minus 34 millioner kroner på driften.

Nesten 1 milliard

Etter at det onsdag ble klart at demokratene i USA både får presidenten, flertallet i Senatet og Representantenes hus, har grønne aksjer fått en ytterligere boost. 

Bakgrunnen for kursfesten er at flere analytikere spår at det vil bli enklere for Joe Biden å få gjennomslag for den fornybare satsingen han har lovet sine velgere.

Fredag ettermiddag var Hexagon Purus opp hele 22,6 prosent til 83,25 kroner. Hexagon Composites var også i vinden, med en oppgang på 10,6 prosent til 66,60 kroner.

Til sammenligning var Hexagon Composites-kursen 57 kroner, da Hexagon Purus ble skilt ut og børsnotert til kurs 40 kroner.

Gitt kursene fredag ettermiddag, er Purus verdsatt til 19 milliarder kroner. Hexagon Composites' Purus-aksjer er dermed verdt 14,25 milliarder kroner. Til sammenligning var morselskapets markedsverdi bare 13,5 milliarder kroner.