Hexagon-sjefen lover knallvekst

Hexagon Composites har skilt ut hydrogenvirksomheten Purus, men konsernsjef Jon Erik Engeset lover likevel knallvekst i den gjenstående virksomheten. Det største forretningsområdet skal minst firedoble omsetning på fem år.

VEKSTEN FORTSETTER: Hexagon-sjef Jon Erik Engeset holdt kapitalmarkedsdag mandag og lovet sterk vekst fremover, selv om hydrogenvirksomheten Purus er skilt ut. Foto: Brian Cliff Olguin
Industri

– Det er viktig for å oss å understreke at ikke alt som har med nullutslippsteknologi og rene energisystemer har havnet i Purus. En minst like viktig del ligger igjen i forretningsområdet Agility, sier Hexagon-sjef Jon Erik Engeset til Finansavisen etter mandagens kapitalmarkedsdag. 

Fredag skrev vi her i Finansavisen at markedet priser inn minimalt med verdier i det som er igjen i Hexagon Composites  , etter utskillelsen av hydrogensatsingen Hexagon Purus  . Hexagon Composites sitter på 75 prosent av aksjene i Purus, som fredag hadde en markedsverdi på rundt 19 milliarder kroner. 

Disse aksjene alene er dermed verdt over 14 milliarder kroner, mens markedsverdien til Hexagon Composites var 13,5 milliarder. 

Spår firedobling

At det som er igjen i Hexagon Composites ikke skulle ha noen verdi, virker litt merkelig med de vekstplanene som ble lansert på kapitalmarkedsdagen. Spesielt i forretningsområdet Agility, som produserer drivstofftanker av kompositt til kjøretøy, har Hexagon-ledelsen enorme planer.

– Sammen med McKinsey estimerer vi at det globale markedet for CNG (Compressed Natural Gas, red. anm.) og biogass vil firedoble seg de neste fem årene. Det representerer en ekstrem vekstmulighet for oss, sier Engeset.

– Hvor stor blir Hexagons vekst på dette området?

– Vi har ikke uttrykt noe mål for veksten i Agility, men når markedet skal firedoble seg må vi ihverfall ta vår proporsjonale andel, sier Engeset, og legger til:

– I tillegg brukes det fortsatt ståltanker mange steder i verden. Vi tror derfor at potensialet er at vi kan ta en større andel av veksten enn det vår markedsandel er i dag. 

Negativt karbonavtrykk

Det er spesielt innen biogass Engeset tror at veksten vil komme. Dette er gass som fremstilles fra organisk materiale, som blant annet kloakk, husdyravfall, planterester og matavfall. 

– Biogass er et alternativ som er i en ekstrem vekst, og som vi vil få mye glede av i årene som kommer.

– Det er ekstremt viktig å foredle dette avfallet til naturgass, siden det ellers vil lekke metangass til atmosfæren hvis det bare blir liggende. Og metangass er en ekstremt aggressiv drivhusgass.

Engeset viser til at bare 5 prosent av denne biogassen i dag blir utnyttet.

– Alle som er opptatt av klima bør også være interessert i at de resterende 95 prosentene utnyttes. Skjer det vil 20 prosent av lastebilene kunne gå på biogass. 

– Dette vil dessuten gi oss en dobbel effekt gjennom at metangassen fanges, samt at biogassen kan erstatte konvensjonell drivstoff. Dette er det eneste energialternativet som er karbonnegativt. Sånn sett er dette energialternativet overlegent både hydrogen og batterier.

Korrigerte ned

Hexagon Composites' omsetning i løpet av fjorårets tre første kvartaler var på 2,3 milliarder kroner. Av dette kommer 1,4 milliarder fra Agility, som altså minst skal firedoble omsetningen de neste fem årene.

I Purus var omsetning på 271 millioner kroner, og der ble det mandag gjentatt at omsetningen skal opp i mellom 4 og 5 milliarder kroner i 2025. Det er fortsatt ventet at dette markedet for alvor vil ta av i andre halvdel av dette tiåret.

I forretningsområdet Ragasco, som blant annet produserer de små gasstankene som brukes til hjemmegrillen, har omsetning vært på 442 millioner kroner i årets ni første måneder. Også her spår Engeset god vekst fremover.

– Målet er at Ragasco skal doble omsetning de neste fem årene, sier han.

Mandag endte Hexagon Composites-aksjen ned 2,4 prosent, mens Hexagon Purus-aksjen smalt ned 11,1 prosent til 73 kroner. Purus-aksjen er likevel opp 25 prosent den seneste uken.