Endúr har siktet seg inn på flere oppkjøp

Endúr kjøper Artec Aqua for 690 millioner kroner og styrker posisjonen innen landbasert oppdrett. Ytterligere kjøp kan komme i første kvartal.

KLAR FOR MER: Styreleder Øivind Horpestad i Endúr kan komme til å gjøre flere oppkjøp i nærmeste fremtid. Foto: Bård Gudim
Industri

– Dette passer midt i blinken med tanke på det vi skal fokusere på, sier styreleder Øivind Horpestad i Endúr.

Det gikk ikke mange dagene inn i 2021 før Endúr gjorde nok et oppkjøp.

Denne gangen kjøpes Artec Aqua – et selskap som leverer prosessanlegg og løsninger til landbasert oppdrett. Selskapet er blant annet kjent for sin vannsystemløsning, noe som skal sikre god fiskevelferd.

Mulig kjøp i første kvartal

Endúr er i ferd med å bygge seg opp igjen på restene av Bergen Group, der målet er å bli en ledende leverandør av marine tjenester i Norge.

I den nye strategien er marin infrastruktur og produksjonsanlegg for akvakultur identifisert som kjerneområder. 

I fjor sommer kunngjorde selskapet en ambisjon om å øke omsetningen til 2–2,5 milliarder kroner innen 2022, med en EBITDA-margin på 10-12 prosent. Det skal i hovedsak gjøres gjennom oppkjøp.

Siden den gang har Endúr slått seg sammen med Oceano og har kjøpt BMO Entreprenør.

– Det kan virke som oppkjøpene skjer raskt, men vi har jobbet med disse selskapene helt fra tidlig 2020. Det er lange prosesser som ligger bak, sier styrelederen.

BMO ble overtatt i november, og allerede da varslet selskapet at omsetningsmålet lå an til å bli nådd tidligere enn antatt.

Dette er forsterket etter årets første kjøp, og i tillegg er Endúr i dialog med flere oppkjøpskandidater.

– Vi venter å gjøre i alle fall ett kjøp i første kvartal, sier Horpestad, og legger til:

– Vi ser på ting som kan komplettere den eksisterende virksomheten og som gjør at vi kan ta mer av verdikjeden.

Det er ikke nylig startede selskaper som står øverst på listen.

– Vi ser på sunne, veldrevne selskaper med gode marginer. De skal være ferdige med gründerfasen, sier han.

Formidabel vekst

Basert på det Endúr har kjøpt hittil, ville konsernet hatt en omsetning på over 1,6 milliarder kroner i 2020. Og det er før forventet organisk vekst.

Artec Aqua har en ordrereserve på 1,55 milliarder kroner og har hatt en gjennomsnittlig omsetningsvekst på rundt 39 prosent pr. år i perioden 2016–2020.

I 2020 hadde dette selskapet alene inntekter på om lag 625 millioner kroner og en EBITDA-margin nær 10 prosent. På grunn av en lite kapitalkrevende forretningsmodell er EBIT-marginen for 2020 på omtrent 9,5 prosent.

– Selskapet opplever en fantastisk vekst og ligger an til å omsette for opp mot 900 millioner kroner i 2021, sier Horpestad.

– Veksten deres er bare i Norge, men de får henvendelser også fra utenlandske. Til nå har det ikke hatt muskler eller kapital til å gå utenlands.

Kontanter og aksjonærlån

Endúr overtar 100 prosent av aksjene i Artec basert på en selskapsverdi på 600 millioner kroner og en egenkapitalverdi på 690 millioner kroner.

Selgerne av det Ålesund-baserte selskapet er de tre grunnleggerne Bjørn Finnøy, Victor Fiveland og Bjørnar Flem.

Av kjøpesummen gjøres 345 millioner kroner opp kontant, mens 345 millioner kroner gjøres opp i Endúr-aksjer til 1,1861 kroner pr. aksje.

Kontantoppgjøret for transaksjonen er fullfinansiert gjennom en langsiktig bankfasilitet, i tillegg til at Endúrs hovedaksjonærer Songa Capital, Tigerstaden Marine, Middelborg Invest, Bever Holding og Gimle Invest forplikter seg til å yte et aksjonærlån på til sammen 102 millioner kroner. For dette får de en provisjon på to prosent.

Endúr vil også vurdere andre finansieringsalternativer for transaksjonen og har i den forbindelse engasjert Arctic Securities, Pareto Securities og SpareBank1 Markets som rådgivere.

endur
øivind horpestad
oppdrett
landbasert oppdrett
Nyheter
Sjømat
Industri
Børs