Argeo på investorjakt

Argeo har planer om å revolusjonere kartleggingen av havrommet. Ved hjelp av  SpareBank 1 Markets skal selskapet hente 200 millioner kroner.

ENORMT MARKED: Argeo, med kontorer i Asker og Tromsø, har store planer å ta sin del av et gigantisk kartleggingsmarked under vann. Her deres undervannsfarkost Hugin, som er utviklet av Kongsberg Maritime Robotics i Horten.. Foto: Argeo
Industri

– Frem til nå har vi jobbet med mange vellykkede prosjekter basert på den ideen vi har om å digitalisere havrommet. Nå er tiden inne til å ta det neste steget, sier adm. direktør Trond Crantz i Argeo. 

Gründeren, med blant annet 12 års erfaring i Schlumberger og fem år i PGS, vet godt hvilke utfordringer som finnes under havets overflate. I 2017 startet han opp Argeo, med mål om å fornye havromskartleggingen og inspeksjonsindustrien gjennom robotisering, og gjennom å ta i bruk nye sensorer og og forbedret avbildningsteknologi.

Snart fire år etter oppstarten har selskapet 10 medarbeidere.

PÅ PENGEJAKT: Adm. direktør Trond Crantz i Argeo skal hente 200 millioner kroner til undervannssatsingen. Foto: Argeo

– Hele ledergruppen kommer fra Schlumberger, PGS og lignende selskaper, og de fleste har også en fartstid på mellom 20 og 30 år i bransjen.

Sikter mot Euronext Growth

For å ta det neste steget har selskapet henvendt seg til SpareBank 1 Markets for å fylle opp kassen med 200 millioner kroner.

– Prosessen er godt i gang, og vi opplever allerede god interesse fra noen som vil stille opp som finansiell hjørnestensinvestor. Pengene vi får inn skal brukes til ytterligere investeringer i robotiseringsutstyr og i å utvide organisasjon, sier Crantz.

– Umiddelbart etter at emisjonen er gjennomført vil vi notere selskapet på OTC. Deretter er planene å få til en notering på Euronext Growth i løpet av de påfølgende åtte til 12 månedene, legger han til.

Argeo-sjefen anslår at verdensmarkedet for undervannskartlegging er på 20 milliarder dollar årlig. Aktører innen infrastruktur, olje og gass, og havvind er de største og viktigste kjøperne av disse tjenestene.

– Vi har ambisjoner og å bli et selskap som satser globalt, sier han.

100 millioner kroner

Selv om Argeo fortsatt befinner seg i startgropen, hadde selskapet i fjor en omsetning på 14 millioner kroner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger. Fremover skal inntektene mangedobles.

– Plan vår er å omsette for over 100 millioner i 2021, og å øke dette til over 250 millioner i 2022, sier Crantz.

Denne uken inngikk Argeo også et strategisk samarbeid med Multiconsult. Partene har blant annet investert i en nyutviklet undervannsfarkost som er produsert av Kongsberg Maritime Robotics.

Selskapenes felles digitale havromsatsning vil gi sluttkunder ny og unik innsikt i tidlig fase av prosjektutviklingen og muliggjøre reduksjon i prosjektrisiko og kostnader, opplyses det i en pressemelding.

– Vi har tatt frem nye metoder for å kartlegge og avbilde havrommet slik at vi kan belyse risikoen for sluttkunden i hele prosjektets livssyklus. I stedet for å bruks store, kostbare fartøy, gjør vi dette nærmest fullt robotisert med et autonomt fartøy, sier Crantz, og legger til:

– Dette er vår første undervannsfarkost. I løpet av de neste fem årene vil vi imidlertid anskaffe minst ti slike fartøy.

subsea
Argeo
Trond Crantz
Nyheter
Industri