Emisjon i Norske Skog

Norske Skog varsler emisjon på 400 millioner kroner. Samtidig ønsker storaksjonær å selge aksjer for 400 millioner,

VARSLER EMISJON: Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt. Foto: Iván Kverme
Industri

 

Norske Skog har engasjert DNB Markets og Pareto Securities for å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 400 millioner kroner. 

Samtidig ønsker selskapets største aksjonær, NS Norway Holding AS, et selskap eid av fond forvaltet av Oceanwood Capital Management LLP, å selge aksjer for inntil 400 millioner kroner.

Norske Skog har til hensikt å bruke nettoinntektene fra emisjonen til å finansiere selskapets grønne vekstprosjekter.

Samtidig informerer Norske Skog at selskapet vil foreta en nedskrivning på 300–500 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Ledelsen venter en ebitda på rundt 110 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, ned fra 560 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Onsdag sluttet aksjen på 36,40 kroner etter et kursfall på 2,4 prosent.

breaking
norske skog
Nyheter
Industri
Børs