Norske Skog hentet enkelt 400 millioner

En kombinasjon av coronakrisen og mange grønne prosjekter gjorde at Norske Skog valgte å fylle opp kassen, ifølge konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Norske Skog skal på Børs. styreleder og konsernsjef Sven Ombudstvedt Foto: Eivind Yggeseth
Industri

Etter børsslutt onsdag kom meldingen om at Norske Skog   var på pengejakt og at storaksjonær Oceanwood ønsker å selge seg litt ned.

 En drøy time over midnatt ble det børsmeldt at transaksjonen var i boks.

– Vi fikk gode tilbakemeldinger fra våre investorer. Dette er et sterkt vitnesbyrd om at vår strategi, både innen emballasjeproduksjon og utviklingen av grønne vekstinitiativer, er riktig, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Mange prosjekter

Norske Skog har i langt tid hatt som mål at 25 prosent av inntektene skal komme fra andre kilder enn avis- og magasinpapir. Det viktigste prosjektet for å få til dette er å starte opp emballasjeproduksjon.

Denne planen ble lansert for snart ett år siden, og i fjor sommer ble den konkretisert til at to papirmaskiner; én i Østerrike og én i Frankrike, skulle omdannes. Investeringsrammen for hele prosjektet, som strekker seg over flere år, er anslått til 3,7 milliarder kroner.

– Vi har i dag flere interessante prosjekter som ikke ville blitt gjennomført fordi emballasjeprosjektet ville tatt all vår kapasitet. Nå får vi fleksibilitet til å gjøre andre ting også, ikke minst her i Norge, sier Ombudstvedt.

Kraftig inntjeningsfall

En av grunn til at kapasitet er litt innskrenket er at coronakrisen har slått hardt inn i Norske Skogs inntjening. 

I fjerde kvartal fikk selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 110 millioner kroner, ned fra 560 millioner i samme kvartal året før. 

For hele 2020 falt EBITDA fra 1,9 milliarder til rundt 700 millioner.

– Emisjon kommer litt som følge av coronakrisen. Vi hadde egentlig ikke tenkt å hente penger i forbindelse med emballasjeprosjektet, men så har krisen tatt bort mye av inntjeningen fra papirmarkedet. For å være på den sikre valgte vi å hente penger nå, sier konsernsjefen.

Overtegnet emisjon

Norske Skog-aksjen stengte onsdag på 36,40 kroner, mens emisjonen på 400 millioner kroner, og det like store nedslaget, ble gjort til kurs 34 kroner. Aksjesalget gjør at Oceanwoods eierandel i krymper fra rundt 63 prosent til 43 prosent.

Sammenlignet med sluttkursen onsdag var rabatten på 6,6 prosent.

– Vi skal ikke underslå at kapitalmarkedene er relativt gode for tiden. Emisjonen ble godt overtegnet.

Hvor stor var overtegningen?

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på, utover at det var bra interesse, sier Ombudstvedt.

– Volum og pris i en slik emisjon henger sammen. Vi hadde indikert at vi ønsket å hente minst 300 millioner kroner, og endte opp med 400 millioner. Løsningen ble et godt krysningspunkt mellom pris og volum, legger han til.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Norske Skog 1,1 milliard kroner i banken og en rentebærende gjeld på litt over 600 millioner kroner.

Like før børsen stengte torsdag ble Norske Skog-aksjen handlet til 33,70 kroner, som priser egenkapitalen 2,8 milliarder kroner.