Aksjehopp for Røkke-verft

En ny milliardavtale med Marad løftet Philly-kursen kraftig onsdag. Siden bunnen i mars er aksjen opp 155 prosent.

TRAVELT: Philly Shipyard har sikret seg nybyggingskontrakter på fire skip til 1,2 milliarder dollar det seneste året.  Foto: Philly Shipyard
Industri

 

I kjølvannet av coronautbruddet og nedstengningene i mars i fjor falt aksjekursen i Aker-eide Philly Shipyard kraftig. På det laveste ble det omsatt aksjer i verftsselskapet til 31 kroner, men onsdag pekte pilen rett opp.

I tidlig handel steg Philly-aksjen 45,5 prosent til 87 kroner. Det gir selskapet en børsverdi på nær 1,1 milliarder kroner. Utover formiddagen falt aksjen noe tilbake.

Forklaringen er enkel; tirsdag kveld meldte verftet at det hadde fått godkjenning for å bygge ytterligere to såkalte NSMV-skip; National Security Multi-Mission Vessel.

STYRELEDER: Kristian Røkke. Foto: Brian Cliff Olguin

To kan bli fem

Oppdragsgiver er U.S. Department of Transportations Maritime Administration (Marad). Nybyggene skal erstatte gamle opplæringsskip som brukes ved Maine Maritime Academy og Texas A&M Maritime Academy. 

Philly Shipyard

  • Leverandør av skip for drift i det amerikanske Jones Act-markedet, med verft og hovedkontor i Philadelphia, USA.
  • Adm. direktør er Steinar Nerbøvik.
  • Fikk nåværende selskapsform i 2007 etter at Aker Philadelphia Shipyard og American Shipping Company ble to separate selskaper notert på Oslo Børs.
  • I 2015 ble Aker Philadelphia Shipyard strømlinjeformet for å konsentrere seg om skipsbygging, og ble samtidig omdøpt til Philly Shipyard.
  • Største aksjonær er Kjell Inge Røkkes Aker Capital.

Ifølge meldingen har kontrakten en verdi på rundt 600 millioner dollar, tilsvarende drøyt 5,1 milliarder kroner med dagens kurs. 

Bestillingen innebærer en dobling av verftets eksisterende kontrakt som ble inngått i april i fjor om bygging av slike fartøyer. Phillys styreleder Kristian Røkke sier seg svært godt tilfreds med ordren, som styrker hans tro på at strategien eierne og styret har valgt er riktig.

Tilsammen planlegger amerikanske myndigheter en serie på fem søsterfartøyer, men det siste er ennå ikke tildelt. Dersom alle skipene skal ferdigstilles i Philadelphia vil oppdraget ha en samlet verdi for Røkke-verftet på 1,5 milliarder dollar. 

Full drift fra andre halvår

Byggingen av skip nummer tre og fire er ventet å starte i 2022, og overlevering vil skje i 2024.  

Arbeidene på det første av de potensielt fem fartøyene starter for fullt ved Philly Shipyard i løpet av første kvartal, med planlagt overlevering i 2023. Det første stålet ble kuttet i midten av desember.

Philly Shipyard, som har drevet på sparebluss en god stund, skal dermed være tilbake i normal drift i løpet av andre halvår 2021.

Med kapasiteten fullt utnyttet vil verftet sysselsette cirka 1.200 ansatte.

Hvor gode marginer Philly Shipyard vil få på storjobben, er vanskelig å si, men det amerikanske verftet Huntington Ingalls, som bygger mye til forsvaret, skal ha en driftsmargin på rundt 8 prosent.

Ledes av nordmann

I aksjemarkedet ble også nyheten om den første kontrakten møtt med jubel da den ble kjent i fjor vår. På topp var aksjen da opp 125 prosent til 92,20 kroner, noe som priset verftsselskapet til i overkant av 1,1 milliarder kroner. 

Aker-eide Aker Capital er største aksjonær i Philly Shipyard med 57,6 prosent av aksjene, etterfulgt av to amerikanske fond. De tre største eierne eier reelt sett 83 prosent av Philly Shipyard, justert for egne aksjer verftet har. 

Verftssjef er nordmannen Steinar Nerbøvik, som tidligere var direktør på Langsten-verftet i Tomrefjord utenfor Molde.