Norske Skog dropper reparasjonsemisjon

Etter Norske Skogs rettede emisjon forrige uke har aksjekursen falt til under tegningskurs, noe som gjør at styret har valgt å droppe en påfølgende emisjon.

FALT: Norske Skog-aksjen falt til under tegningskursen på den rettede emisjonen forrige uke. Dermed blir det ingen påfølgende emisjon. Foto: Norske Skog
Industri

 

I forrige uke kunne Norske Skog melde at selskapet har hentet inn omtrent 800 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

Ifølge meldingen skulle styret vurdere en reparasjonsemisjon for å utstede nye aksjer i selskapet. 

Fredag melder Norske Skog imidlertid at styret dropper reparasjonsemisjonen på grunn av at aksjekursen på selskapet har falt til en lavere kurs en tegningskursen. 

Selskapet skriver i meldingen at selskapets aksjer har blitt omsatt på Oslo Børs med et betydelig handelsvolum, til priser under tegningskursen i den rettede emisjonen på 34 kroner pr. aksje.

«Følgelig vil alle aksjonærer som ønsker å redusere fortynningseffekten av den rettede emisjonen ha fått muligheten til å kjøpe aksjer i selskapet til markedet til priser under det som ville vært tegningskursen i en reparasjonsemisjon. Derfor har styret i selskapet besluttet å ikke gå videre med et påfølgende tilbud,» heter det i meldingen.