Satser 50 millioner på Quantafuel-konkurrent

Saga Pure og Øystein Stray Spetalen skal utfordre Quantafuel, og drar det nederlandske resirkuleringsselskapet Pryme på børs til en brøkdel av prisen.

TENKER GRØNT: Øystein Stray Spetalen har kjøpt aksjer for 50 millioner kroner i Pryme gjennom Saga Pure og hans private investeringsselskap Tycoon Industrier. Foto: NTB
Industri

Mandag morgen børsmeldte Øystein Stray Spetalen-kontrollerte Saga Pure at det er cornerstone-investor i en emisjon i det nederlandske resirkuleringsselskapet Pryme, som skal omdanne gammel plast til ny plast.

Ifølge meldingen har Saga Pure investert 30 millioner kroner og fått en eierandel på cirka 4 prosent. Men det er ikke bare snakk om en vanlig emisjon i gråmarkedet.

Pryme gikk torsdag ut i investormarkedet med en hjelpende hånd fra Pareto Securities. Målet er å hente 287 millioner kroner, og notere aksjen på Euronext Growth den 16. februar i år.

Det skal til sammen trykkes 5 millioner aksjer til en kurs på 51,20 kroner, samtidig som eksisterende aksjonærer skal selge unna opptil 600.000 aksjer.

Lav prising

Prisingen er heller ikke satt forskrekkende høyt, og før kapitalinnhentingen verdsettes Pryme til bare 512 millioner kroner. Til sammenligning er prislappen på Agilyx og Quantafuel henholdsvis 3,8 og 10,4 milliarder kroner.

Under Finansavisens julepodcast tilbake i 2019 uttalte Spetalen følgende om Quantafuel: «Det er så dumt at du lurer på om investorene er født uten hjerne». Som investor er det imidlertid en god egenskap å skifte mening, noe Spetalen elegant gjør nå.

– Pryme er i samme segment som Quantafuel, men det er noen forskjeller i selve pyrolyseprosessen og scope. Quantafuel gjør blant annet raffineringen selv, mens Pryme sender produktet videre til raffinering. Quantafuel har også kommet lengre i løypen, og kjører avsluttende innkjøring av anlegget i dag. Derfor blir det litt vanskelig å sammenligne prisingen av selskapene. Men uansett tror jeg vi har fått en hyggelig inngang, sier konsernsjef Bjørn Simonsen i Saga Pure.

Pryme er i samme segment som Quantafuel
Bjørn Simonsen, Saga Pure

Det betyr trolig at Pryme ligger an til en kraftig reprising når selskapet kommer på børs, gitt at klimaet for grønne investeringer holder seg. 

Og det er ikke bare Saga Pure som står oppført som cornerstone. Øystein Stray Spetalen har også forpliktet seg til å tegne aksjer for 20 millioner kroner gjennom Tycoon Industrier.

SPETALENS MANN: Konsernsjef Bjørn Simonsen i Saga Pure har klokkertro på Pryme. Foto: Eivind Yggeseth

Av andre cornerstone-investorer finner man KLP Alfa Global Energi og Oliphant Holding med henholdsvis 40 og 61,5 millioner kroner.

Stor skala

Pryme er et såkalt cleantech-selskap, hvor forretningsmodellen handler om å bruke en modifisert pyrolyseprosess for å konvertere plastavfall til pyrolyseolje, som vil bli ytterligere raffinert nedstrøms for produksjon av ny plast.

– Vi synes det var en rekke spennende ting med Pryme, blant annet at reaktor-størrelsen er betydelig større enn hos de fleste konkurrentene. Da får man inn skala-elementet, som er viktig for å få en god økonomi i anlegget. En annen ting vi likte godt med selskapet er at det ikke raffinerer pyrolyseoljen selv, men sender det til for eksempel Shell. Det gir caset lavere risiko, sier Simonsen, og fortsetter:

– Pyrolyseprosessen bruker også elektrisitet, som gjør at man kan få et lavere karbonavtrykk på hele verdikjeden og en større yield. Dette kommer på toppen av det overordna bildet, som Pryme har til felles med de øvrige spillerne i markedet.

Lover god lønnsomhet

Pengene fra emisjonen vil brukes til å organisere og starte byggingen av det første anlegget i Rotterdam, som er planlagt å starte produksjonen tidlig i 2022.

I første fase vil Pryme ha et produksjonsvolum på 175 tonn hver dag, mens volumet vil øke betydelig i de to neste fasene.

Overfor investorene forespeiler Pryme svært god lønnsomhet og et EBITDA-resultat på 16 millioner euro i fase 1. I fase 2 og 3 vil det underliggende driftsresultatet øke til henholdsvis 81 og 104 millioner euro.

For å komme dit trengs det imidlertid mye kapital, og i første fase er kapitalbehovet på 41 millioner euro. Videre trengs det 146 millioner euro, tilsvarende 1,5 milliarder kroner for å nå fase 3.