Innsidere selger aksjer for 13 millioner kroner

Flere storaksjonærer selger seg ned i Agilyx.

Agilyx ved konsernsjef Tim Stedman og styremedlem Preben Rasch-Olsen Foto: Agilyx
Industri

 

Carucel Finance, M25 Industrier og Stella har solgt henholdsvis 128.484, 64.242 og 64.242 aksjer i Agilyx AS til en gjennomsnittskurs på 51,20 per aksje. Det betyr at selskapene har solgt aksjer for henholdsvis 6,6 millioner, 3,3 millioner og 3,3 millioner kroner.

Aksjesalget ble gjennomført i perioden 21., 22. og 25. januar.

Etter denne transaksjonen eier Carucel Finance 589.416 aksjer, M25 Industrier eier 374.858 aksjer og Stella eier 215.158 aksjer i Agilyx AS.

Preben Rasch-Olsen sitter i styret i Agilyx AS og har vært finansiell rådgiver for de ovennevnte selskapene. Rasch-Olsen eier 166.800 aksjer i Agilyx og har ikke solgt noen aksjer siden noteringen.