Fredly satser på Aker Carbon-utfordrer

Aker Carbon Capture-utfordreren CO2 Capsol henter 75 millioner kroner og får inn Arne Fredly og Kristian Lundkvist som investorer.

BJELLESAU: Arne Fredly går inn som investor i tidligfaseselskapet CO2 Capsol. Selskapet hevder å ha en teknologi for CO2-rensing som er bedre enn det Aker Carbon Capture har. Foto: Iván Kverme
Industri

– Kapitaltilførselen er et gjennombrudd og en milepæl for CO2 Capsol. Nå betyr det at vi får muligheten til å gi gass på ekspansjonsplanene, sier Jan Kielland, daglig leder i CO2 Capsol, som har utviklet en metode for å fange CO2.

Skal man tro selskapets egen omtale, er metoden både energieffektiv, kostnadseffektiv, kompakt og skalerbar, i tillegg til at den er dekket av globale patenter som gjelder i 20 år.

Kielland har tidligere uttalt at CO2 Capsol har en bedre teknologi å by på det enn det børsnoterte Aker Carbon Capture  har.

Siden Aker Carbon Capture-aksjen kom på børs i september har verdien av selskapet nesten gått firegangeren.

Selskapet er i disse dager verdsatt til rundt 10 milliarder kroner.

– Hvis verden skal oppfylle sine klimaambisjoner er det god plass til både oss, Aker og flere andre, sier Tone Bekkestad, kommunikasjonsansvarlig i CO2 Capsol.

NØKKELPERSONENE: Fra venstre: Jan Kielland, Tone Bekkestad og Endre Ording Sund i CO2 Capsol. Foto: Anders Horntvedt

– Et kvalitetsstempel

Nå har CO2 Capsol på sin side hentet 75 millioner kroner i vekstkapital som skal innbetales i tre omganger, forutsatt at selskapet passerer avtalte milepæler underveis. 

– Finansieringen kommer fra en knippe av solide norske og svenske investorer, sier Kielland.

Blant investorene er:

– Det er et kvalitetsstempel å få solide investorer som dette med på laget. Det sikrer at vi kan kan bygge selskapet videre og promotere den unike teknologien vår globalt. Vi vil kunne tilby en svært konkurransedyktig løsning for storskala CO2- fangst, sier Kielland.

INVESTOR: Kristian Lundkvist gjennom investeringsselskapet Middelborg. Foto: Roy E. Jonassen

Pris: 75 mill. før emisjon

Ved full gjennomføring av investeringsavtalen vil de nye investorene eie i underkant av 50 prosent av selskapet.

Det impliserer en verdsettelse av CO2 Capsol på 75 millioner kroner før emisjonen og 150 millioner etter emisjonen.

Frem til dagens kapitalutvidelse har selskapet hatt en lang og vanskelig vei.

Forløperselskapet Sargas ble startet i 2003 og drevet av Henrik Fleischer og Knut Børseth. Etter å ha svidd av rundt 400 millioner kroner på utvikling meldte selskapet oppbud i 2014.

Det var strategisk uenighet mellom aksjonærene i Sargas som handlet om hvordan teknologien skulle utnyttes av selskapet. Det endte med oppbud og at noen av aksjonærene, med Einar Lange i spissen, kjøpte ut patentene fra konkursboet.

Lange har bakgrunn som lege og skipsreder, og har i mange år vært blant formuestoppene i Østfold med rundt 80 millioner kroner i ligningsformue.

Klima, olje og private equity

Syv år etter oppbudet utgjør Tone Bekkestad, Endre Ording Sund og Jan Kielland kjerneteamet i CO2 Capsol.

Bekkestad er klimaekspert og tidligere meteorolog på svensk TV4. Sund har bakgrunn fra bank og private equity, mens Kielland har oljebakgrunn.

Tanken var, og er, å lage et selskap som kan tilby patentene til industrien.

– Vi er en liten og slank organisasjon, og slik vil det fortsette, selv om vi har store ambisjoner for teknologien, uttalte Sund til Finansavisen i oktober 2020.

– Hva er de fremste problemene dere står overfor nå?

– Jeg vil ikke direkte kalle det et problem, men vi må klare å prioritere de prosjektene som har størst mulighet til å bli realisert. Det er stor interesse for teknologien og patentene våre fra hele verden, særlig fra oljeindustrien og biomassekraftverk. Vi er en liten aktør, så vi kan ikke være overalt på én gang. Parallelt jobber vi med å finne egnede industrielle partnere, sier han.

– Når regner du med å ha napp på en kommersiell kontrakt?

– Innen utgangen av 2021, og da med minst én kontrakt. Jeg kan ikke tidfeste det mer nøyaktig enn det, svarer Kielland.

SpareBank 1 Markets er tilrettelegger for finansieringen, mens Kluge Advokatfirma har gitt CO2 Capsol juridisk bistand i prosessen.

– Når skal dere på børs?

– Selskapet vil noteres på OTC innen kort tid. Selskapet ser for seg en notering på Euronext, men vi har ikke fastlagt en dato ennå, svarer Kielland.