Blir byggherre i Halden

Norske Skog sitter på en eiendomsportefølje i Halden som kan gi store inntekter. – Vi snakker om et tresifret antall millioner, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

NYE MULIGHETER: Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog mener papirprodusenten kan tjene store penger i eiendomsmarkedet i Halden. Foto: Iván Kverme
Industri

Norske Skog  har i langt tid hatt som mål at 25 prosent av inntektene skal komme fra andre kilder enn avis- og magasinpapir. I takt med at etterspørselen etter papir faller, og gamle produksjonslokaler blir ledige, har det dukket opp en helt ny inntektsmulighet for industriselskapet; eiendomsutvikling.

Da selskapet la frem tredjekvartalstall i fjor høst, ble det klart at én av tre papirmaskiner på Saugbrugs i Halden skulle stenges ned for godt. 

Det kom også frem at Norske Skog og Ringstad Næringseiendom har etablert 50/50-eide Porsnes Utvikling for å oppgradere administrasjonsbygg og industrilokaler som papirproduksjonene ikke lenger har behov for.

– Dette er et veldig verdiskapende prosjekt, sa konsernsjef Sven Ombudstvedt i fjor.

Nå åpner han litt mer opp.

– Totalverdien på disse prosjektene er høy. Vi ser for oss at vi kan tjene et tresifret antall millioner på dette. Hvor mange hundre millioner vil imidlertid avhenge litt av timingen på når de ulike prosjektene realiseres, sier han.

Bygger skole

Etter at den ene maskinen på Saugbrugs er borte, vil fabrikken fortsatt fremstille over 350.000 tonn magasinpapir i året. Fremover må imidlertid papirproduksjonen belage seg på å dele den enorme tomten sentralt i Halden med mye annen virksomhet.

Det første eiendomsprosjektet har allerede kommet et stykke på vei. Fra og med neste sommer skal Viken fylkeskommune ta i bruk en helt ny videregående skole på industritomten. 

STOR TOMT: På Norske Skog Saugbrugs i Halden skal en eiendomsmasse på over 30.000 kvadratmeter utvikles til annen virksomhet. Foto: Finansavisen

Det er allerede inngått en leieavtale som strekker seg over 35 år for det 9.000 kvadratmeter store bygget og rundt 4.000 kvadratmeter utendørs.

– Veldig mye av Halden er bygget opp rundt elven, sagbrukene og industrien vår. Selv om vi ikke lenger er den største arbeidsgiveren i kommunen, ønsker vi fortsatt å bidra positivt til utviklingen av byen, sier Henrik Bjørneby ved Norske Skog Saugbrugs.

– Saugbrugs ligger bokstavelig talt midt i byen, med bolighus 360 grader rundt oss. I vår verden er dette en veldig interessant tomt, og det er det mange andre som er enige med oss i, fortsetter han.

Selv om en del kvadratmeter forsvinner til skolen, er det rikelig med areal igjen som kan brukes til noe annet enn papirproduksjon.

– Utover skolen sitter vi på cirka 25.000 kvadratmeter. Vi ønsker nå å utvikle dette området på en fornuftig måte i samarbeid med både naboer og Halden kommune.

Bærekraftige løsninger

– Vi er ute etter gode prosjekter, der det er mulig å ta ut synergier med vår drift. Bærekraftige løsninger er viktig for oss. Skolen vil for eksempel bli varmet opp av overskuddsvarme fra vår fabrikk, sier Bjørneby.

Han utelukker at det vil komme et shoppingsenter på tomten, og at det også er uaktuelt å bygge boliger.

– Vi er mest opptatt av å finne næringsvirksomhet som kan ta i bruk infrastrukturen den industrielle virksomheten gir oss.

– Vi har både mye plass og parkeringsplasser i sentrum. Det er det ikke så mange andre som kan tilby. Begge disse elementene gjør oss veldig attraktive, selv om vi foreløpig ikke har inngått noen nye avtaler utover skolen, sier Bjørneby.