Til New York på første klasse

Toppledelsen i Freyr ble 370 millioner kroner rikere, da battericelleselskapet fredag hentet 7,3 milliarder fra utenlandske investorer og noteres på New York-børsen.

STORE VERDIER: Gründer og storaksjonær Torstein Dale Sjøtveit sitter på Freyr-aksjer til 850 millioner kroner etter at selskapet blir tilført 7,3 milliarder fra utenlandske investorer. Foto: NTB
Industri

Det seneste året har det vært en jevn strøm med både norske og utenlandske selskaper til først Merkur Market, og deretter Euronext Growth, som markedsplassen nå heter. Det var også ventet at Freyr skulle havne på Oslo Børs i løpet av kort tid, men battericelleprodusenten tar i stedet den lange turen over Atlanterhavet.

Fredag ble det nemlig klart at Freyr slår seg sammen med skallselskapet Alussa Energy og havner på New York-børsen.

– I fjor sommer var planene å gå på Merkur Market, men det var før vi ble kontaktet av Alussa Energy gjennom diverse kontakter. Vi så tidlig at dette var et seriøst oppsett, med god tilgang til tunge og relevante investormiljøer, sier Freyr-sjef Tom Einar Jensen.

VANNES UT: Konsernsjef Tom Einar Jensens aksjepost i Freyr reduseres fra 8,3 prosent til 2,5. Foto: Freyr

Verdiskapende transaksjon

Vi syntes prisingen på den nye kapitalen var fornuftig for Freyrs eksisterende aksjonærer
Tom Einar Jensen, Freyr

Freyr er i dag notert på OTC, der egenkapitalen prises til i underkant 2,9 milliarder kroner. I Alussa Energy ligger det fra før 250 millioner dollar, samtidig som det gjøres en emisjon på 600 millioner dollar. 

Totalt blir Freyr tilført 850 millioner dollar, tilsvarende 7,3 milliarder kroner. Prisen på den gamle egenkapitalen, pluss den nye som tilføres selskapet, blir rett over 10 milliarder kroner. 

I emisjonen blir imidlertid Freyr verdsatt til 12 milliarder kroner.

Vi syntes prisingen på den nye kapitalen var fornuftig for Freyrs eksisterende aksjonærer, sier Jensen.

– Men den viktigste grunnen til at vi valgte denne løsningen, var at det sikret oss mye kapital slik at vi kan akselerere planene våre. For å være relevant i denne bransjen tror vi det er viktig å bygge stort og å bevege seg raskt. Det får vi mulighet til nå, legger han til.

Kraftig verdistigning

Ifølge Freyr-sjefen ble emisjonen på 600 millioner dollar gjort gjennom en bookbuilding-prosess mot i hovedsak amerikanske, asiatiske og europeiske investorer. Fra å være et nærmest rent, norsk selskap, vil utenlandske investorer ta over hovedtyngden av eierskapet.

– Ingen av dagens aksjonærer er med i emisjonen. De blir sittende igjen med 30 prosent av selskapet, sier Jensen.

Gründer og arbeidende styreleder Torstein Dale Sjøtveit, med mange år bak seg i Hydro, er før de nye aksjene blir trykket største aksjonær med 23,8 prosent av aksjene. Deretter følger styremedlem Tore Ivar Slettemo, med 22,2 prosent og Edge Global, hvor Jensen eier 50 prosent av aksjene, sitter på 8,3 prosent.

Aksjene til disse tre storeierne var før refinansieringen verdsatt til 1,57 milliarder kroner på OTC.

Etter emisjonen vil Sjøtveit sitte med 7,1 prosent av aksjene i Freyr Battery, som det sammenslåtte selskapet skal hete. Disse aksjene blir i emisjonen verdsatt til 852 millioner kroner. Slettemos nye aksjepost på 6,7 prosent er verdsatt til 792 millioner, mens Jensens aksjer er verdt nesten 300 millioner.

Totalt blir aksjene til Sjøtveit, Slettemo og Jensen nå verdsatt til 1,94 milliarder kroner i emisjonen, til tross for kraftig redusert eierandelen. Det er en oppgang på 370 millioner.

Utelukker ikke Oslo Børs

Selv om de norske investorer vannes ut i emisjonen, insisterer Jensen på at Freyr Battery vil forbli et norsk selskap, med all produksjon og hovedkontor i Norge.

– Fokuset vårt vil være i Norge. De nye investorene var opptatt av å få en eksponering mot grønn, norsk energi, kompetansen til norsk prosessindustri og selvfølgelig den teknologien Freyr har sikret seg, sier Jensen.

– Denne løsningen gjør at vi får vekstkapital langt raskere enn vi ellers kunne fått. Nå er vi i stand til å realisere våre planer frem til 2025. Vår ambisjon er å bygge 43 gigawatt med battericellekapasitet. Den vil bygges modulært, slik at vi kan skalere opp produksjonen i takt med markedsutviklingen.

– Vil det etter hvert bli aktuelt med en parallellnotering i Oslo?

– Det ser vi ikke bort ifra, sier Jensen.

Freyrs planer har siden oppstarten vært å bygge en gigantisk batterifabrikk i Mo industripark i Mo i Rana. Med finansieringen på plass, regner Jensen med at de første battericellene vil komme i produksjon i løpet av første halvår 2022.

Koch Strategic Platforms, Glencore, Fidelity Management & Research Company, Franklin Templeton, Sylebra Capital and Van Eck Associates Corporation, er blant investorene som har tegnet seg i Freyr-emisjonen.