Resultatdobling for Norske Skog

Norske Skog fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 146 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, mot 73 millioner i tredje kvartal.

PRESENTERER: Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.
Industri

Papirkonsernet Norske Skog oppnådde i fjerde kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 146 millioner i fjerde kvartal. Til sammenligning var tilsvarende resultat i tredje kvartal 73 millioner.

Ifølge selskapet kommer resultatforbedringen som følge av økt salgsvolum og gunstig kostnadsutvikling. 

–  Selv om coronarestriksjonene har hatt en alvorlig negativ innvirkning på virksomheten, har vi både stabilisert vår publikasjonspapirvirksomhet, og fortsatt utviklingen med de grønne vekstprosjektene. For å sikre fremtidig lønnsomhet, har vi tilpasset vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene i lys av covid-19. Hver fabrikk identifiserer nå nye industrielle alternativer for å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling ved industrianleggene, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Stort minus

Kontantstrøm fra driften var 73 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med 115 millioner kroner i forrige kvartal. Nedgangen skyldes i hovedsakelig en reduksjon i varelagrene, samt opptjent CO2-kompensasjon, som utbetales i 2021, skriver selskapet i børsmeldingen.

Driftsresultatet i fjerde kvartal 2020 var på minus 1.276 millioner sammenlignet med et driftsresultat på minus 31 millioner i tredje kvartal 2020. 

«Kvartalet var i betydelige grad påvirket av endringer uten kontanteffekter i regnskapsføringen av energikontrakter på 1.129 millioner kroner, nedskrivninger av anleggene ved Boyer, Saugbrugs og Skogn på 258 millioner kroner,» opplyser selskapet.

Underskuddet i kvartalet endte på minus 1.363 millioner sammenlignet med et underskudd på 89 millioner kroner i forrige kvartal. 

For hele 2020 hadde Norske Skog et nettotap på cirka 1.884 millioner, som ble påvirket av de samme ovenstående postene. 

Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av året på 725 millioner kroner, med en egenkapitalandel på 41 prosent.

På grunn av selskapets pågående strategiske utvikling, har styret besluttet å ikke foreslå overfor generalforsamlingen utbytte for 2020.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Norske Skog

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter2 4763 344
Driftsresultat-1 276-117
Resultat før skatt-1 221-175
Resultat etter skatt-1 363-158

Norske Skog

  • Papirkonsernet ble revitalisert etter den enorme konkursen i 2017, og Sven Ombudstvedt gjorde comeback som konsernsjef. 
  • Har fabrikker i Norge, Frankrike, Østerrike, Australia og New Zealand. 
  • Største aksjonær er det britiske oppkjøpsfondet Oceanwood gjennom NS Norway Holding AS.