Venter tsunami av landstrøminstallasjoner

Dersom EU totalforbyr utslipp til kai, venter Yara Marine Technologies et skred av redere som ønsker å legge til rette for landstrøm i skipene sine. 

FRANSK LADER: Hurtigrutens «Kong Haraldd» fikk installert landstrøm med NG3-plugg i 2017.  Foto: NG3
Industri

– For mange år siden, før Yara kom inn i bildet, drev gründerne av selskapet litt med landstrøm, og leverte et knippe systemer, sier salsgsjef Aleksander Askeland i Yara Marine Technologies. 

Den gang var ikke markedet modent nok, og landstrøm ble lagt på hyllen. 

Som Finansavisen skrev tidligere i år har scrubberleverandør (eksosrenseutstyr til skip, red. anm) Yara Marine gjennom coronapandemien jobbet med diversifisering av portføljen, Nå er landstrøm igjen satt på agendaen gjennom et samarbeid med teknologiselskapet NG3. Det franske selskapet skal stå for design og utstyr, mens Yara Marine skal ha ansvar for totalleveransen. 

Mulig EU-hjelp

– Vi har fremdeles ansatte som var med på forrige runde med landstrøm, så det at vi har vært borti det tidligere har hjulpet til å akselerere prosessen, sier Askeland. 

Denne gangen venter de at markedet vil få et ekstra dytt i riktig retning fra EU. Europaparlamentet har nemlig fremmet forslag om et totalforbud mot utslipp av klimagasser ved kai.  

Dersom det blir vedtatt vil samtlige rederier med skip på 5.000 bruttotonn i trafikk i Europa måte gjøre grønne investeringer innen 2030. 

VENTER ET RAS: Aleksander Askeland, salgssjef Yara Marine Technologies, tror satsingen på landstrøm vil tas godt i mot i markedet. Foto: Yara Marine Technologies

– Hvis EU totalforbyr utslipp til kai så vil man enten måtte installere landstrøm eller bytte til et karbonfritt drivstoff, påpeker Askeland. 

Blir Europaparlamentets forslag vedtatt venter han en tsunami av landstrømbestillinger, på samme måte som leverandørene av scrubbere opplevde da IMO 2020-kravene ble innført. 

– Vi har store forventinger til markedet, vi tror det er verdt noen milliarder dollar globalt, sier Askeland. 

Selv om han ikke kan røpe noe ennå,  er salgssjefen helt sikker på at Yara Marine og de nye samarbeidspartnerne vil gjennomføre salg i løpet av første halvår. 

Liten investering

Askeland sier scrubber-markedet har gått trått siden coronakrisen slo til og flere redeier opplevde å befinne seg i en krise. 

– I motsetning til å installere scrubbere er dette en relativt enkel og lite kostbar investering. Hvert system koster vel i underkant av 1 million dollar, og man trenger ikke å gå i dokk for å gjøre det, sier Askeland.

Ettersom stadig flere havner gjennomfører miljøtiltak som å redusere anløpsavgifter eller prioriterer skip med miljøtiltak, tror Yara Marine det også er nok operasjonelle fordeler til at rederiene vil vurdere landstrøm.

Havnene vil også få en jobb å gjøre på infrastruktursiden dersom det skal installeres opplegg for landstrøm ved alle kaiplasser. I Norge har Enova i flere år delt ut landstrøm-tilskudd til flere havner, nå skal det også, ut året, deles ut tilskudd til redere som ønsker å installere batteri eller landstrøm i eksisterende fartøyer. 

Fikk kritikk

Hittil har landstrøm vært mest utbredt innenfor cruise- og fergesegmentet. NG3 har tidligere levert landstrømsanlegg til Hurtigruten og Color Line. 

Tilbake i 2017 fikk de to rederiene kritikk for å velge NG3-pluggen ettersom løsningen som den gang ble levert ikke levde opp til de internasjonale standardene til International Electrotechnical Commission, (IEC), en ikke-statlig internasjonal standardiseringsorganisasjon, noe som var et krav for at havner skulle kunne få tilskudd fra Enova.

I Bergen ble imidlertid både et NG3-anlegg til Hurtigruten installert, i tillegg til anlegg som fylte IEC-kravene. 

Siden leveransene til Hurtigruten og Color Line har NG3 utviklet en IEC-kompatibel løsning. 

– Når det kommer til «return on investment» er pluggløsningen likevel mer effektiv fordi man med automatisk tilkobling får lengre ladetid, ingen kostnader knyttet til arbeidskraft og lavere forsikringskostnader, kommenterer salgssjef Camille Chevreau i NG3.