Rolls-Royce selger motorvirksomhet til TMH

Rolls-Royce har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til TMH International, den internasjonale filialen i jernbanekjempen TMH.

«HJØRNESTEINSBEDRIFT»: Bergen Engines sysselsetter 650 personer i Bergen. Siden 1946 har Bergen Engines levert over 7000 motorer til skip og landkraft over hele verden, hvorav rundt 4000 fortsatt er i drift. Foto: Bergen Engines
Industri

Bergen Engines har vært en del av Rolls-Royce-konsernet siden 1999, og sysselsetter omkring 950 personer globalt. 650 av disse er basert ved hovedkontoret i Bergen, fremgår det i pressemeldingen.

I Bergen produserer selskapet sine «medium speed»-motorer som kan produsere opptil 12 megawatt kraft og veier opptil 122 tonn. Motorene leveres til kunder over hele verden innenfor skipsfart og landkraft.

Bergen Engines omsatte for 239 millioner pund i 2019, hvilket tilsvarer like under 2,7 milliarder kroner beregnet med dagens kronekurs.

Salget inkluderer motorfabrikken, serviceverkstedet og støperiet i Bergen; motor- og kraftverkdesign og et servicenettverk som strekker seg over syv land

Verdsetter kompetansen innen gassmotorteknologi

TMH-konsernet er basert i Russland og er verdens fjerde største leverandør av jernbanemateriell. Konsernet leverer mange ulike produkter og tjenester, hvorav «medium speed»-motorer for jernbane er ett av dem.

Oppkjøpet av Bergen Engines er en del av TMH-konsernets strategi for å diversifisere sine virksomhetsaktiviteter, utvide produktporteføljen og sitt globale fotavtrykk. Bergen Engines vil bli drevet som et frittstående selskap av TMH International, som har hovedkontor i Sveits. 

– TMH ønsker å utvikle virksomheten, som inkluderer produksjon av elektriske motorer, dieselmotorer og batterier. Vi ser et stort potensial for utviklingen av lavutslippsløsninger med Bergen Engines som en del av TMH-konsernet, sier Kirill Lipa, adm. direktør av TMH Group, og legger til:

– Sammen med Bergen Engines, ønsker TMH å utvikle en langsiktig strategi for karbonnøytrale applikasjoner. TMH setter spesielt pris på den anerkjente kompetansen Bergen Engines har innen gassmotor-teknologien.

– TMH er et solid og robust konsern, og jeg er overbevist om at salgsavtalen vil være positivt for både Bergen Engines sin virksomhet og våre ansatte. Vi er nå i en spennende tid for utviklingen av fremtidens karbonnøytrale kraftløsninger, sier Jon Erik Røv, adm. direktør i Bergen Engines.

– Gjennom vårt verdenskjente kvalitetsstempel, lange erfaring med gassmotorer, og ambisjonene til TMH som våre fremtidige eiere, vil vi gå styrket inn i den nye epoken, fortsetter Røv.

Transaksjonen er godkjent av styrene i både Rolls-Royce og TMH, og er forventet å konkluderes i løpet av andre halvår i 2021.