Spår dobling etter kriseår

Hexagon Composites vil mer enn doble inntjeningen i år. Det var imidlertid ikke nok til å hindre et bratt fall i aksjen.

SPÅR VEKST: Konsernsjef Jon Erik Engset (t.h.) og finansdirektør David Bandele (t.v.) valgte for første gang å guide om resultatutviklingen det kommende året. Foto: Brian Cliff Olguin
Industri

– Vi fikk en smell i andre kvartal, men tredje og ikke minst fjerde kvartal ble langt bedre, sier konsernsjef Jon Erik Engeset i Hexagon Composites   .

Selskapet som har spesialisert seg på å produsere gasstanker av kompositt hadde i fjerde kvartal 2020 inntekter på 803 millioner kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 69 millioner.

Begge deler var en god del lavere enn i samme periode året før, da inntektene var på 943 millioner kroner og EBITDA på 98 millioner.

–  Vi føler likevel at at vi er på god vei fremover, sier Engeset, som rett før jul skilte ut Hexagon Purus   , som er hydrogensatsingen, og noterte det på Euronext Growth.

Hexagon Composites eier fortatt 75 prosent av aksjene i Purus.

Mer forutsigbart

Hexagon Composites har ikke for vane å komme med detaljerte prognoser for hverken inntekter og resultater fremover. Men på onsdagens kvartalspresentasjon ble det gjort et unntak.

– Etter at vi skilte ut Purus, føler vi at tiden er moden for å guide på det som er igjen av Hexagon. Vi er i en fase der tallene blir mer forutsigbare, sier han.

I år venter selskapet at inntektene vil stige med 15 prosent til 3,5 milliarder kroner, og at EBITDA ender på rundt 400 millioner. I fjor var de tilsvarende tallene henholdsvis 3,1 milliarder og 190 millioner.

Sammenlignet med 2019 er imidlertid ikke veksten like frisk. I det siste året før coronaviruset rammet verdensøkonomien hadde Hexagon Composites inntekter på 3,4 milliarder kroner og en underliggende EBITDA på 317 millioner. 

Det året bidro riktignok nå utskilte Purus med en negativ EBITDA på 35 millioner kroner.

Bedre lønnsomhet

– Vi forventer en sterk vekst i forretningsområdet Agility. Dette området står nå for 75 prosent av konsernet, sier Engeset.

I Agility produseres drivstofftanker til både lette og tunge kjøretøy, komplette drivstoffsystemer til de samme kjøretøyene og digre tanker som brukes til å frakte naturgass fra produsent til forbruker i Nord-Amerika.

– Når vi skalerer opp produksjonen og kapasitetsutnyttelsen blir bedre, så går også lønnsomheten opp. Den utviklingen vil fortsette fremover, sier Engeset.

Hexagon-aksjen startet onsdagen rett ned, men hentet seg etter hvert litt inn igjen. Et par timer før børsen stengte var den ned 2,6 prosent til 64,65 kroner.

Hexagon Composites

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter803942
Driftsresultat736
Resultat før skatt−424
Resultat etter skatt−9111