Solid vekst

LA FREM TALL: Konsernsjef Stefan Ranstrand i Tomra Systems Foto: Karoline Elgesem
Industri

 

Tomra økte i fjerde kvartal inntektene til 2,7 milliarder kroner, opp fra knappe 2,6 milliarder i samme periode året før.

Bruttomarginen endte i kvartalet på 45 prosent, sammenlignet med 43 prosent i fjerde kvartal 2019. Blant årsakene var høyere marginer i Tomra Collection Solutions og Tomra Recycling Mining.

EBITDA var i perioden all-time high på 505 millioner kroner. Det er en oppgang fra 408 millioner kroner fra samme periode året før. 

Også kontantstrømmen fra driften var rekordhøy. Den endte på 890 millioner kroner, sammenlignet med 600 millioner i fjerde kvartal 2019.

– Vi avsluttet året med høye inntekter, EBITDA og kontantstrøm. Tomra fortsetter å bygge motstandsdyktighet og håndtere usikkerhet, forblir vi fokusert på vår strategi og fortsetter å investere i løsninger for en sirkulær økonomi og bærekraftig matproduksjon, sier Tomra-sjef Stefan Ranstrand, i en kommentar.

Tomra Systems

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter2.741,92.568,9
Driftsresultat452,4356,7
Resultat før skatt442,8360.7
Resultat etter skatt327,5273,4

Tomra Systems

  • Industriselskap som produserer sensor-baserte løsninger til sortering og resirkulering, deriblant pantemaskiner for drikkevareemballasje. 
  • Har hovedkontor i Asker utenfor Oslo, og adm. direktør er Stefan Ranstrand. 
  • Grunnlagt i 1972, og senere børsnotert i 1985. 
  • Største aksjonær er det svenske investeringsselskapet Investment AB Latour, som kontrolleres av forretningsmannen Gustaf Douglas med familie.