Rally for gruveaksje etter gladmelding

Nordic Mining-selskap har fått på plass viktig partner, og har fullfinansiert bygging av litium-fabrikk. 

PARTNER PÅ PLASS: Nordic Mining-sjef Ivar Fossum gleder seg over at Kelibers litium-fabrikk er fullfinansiert.  Foto: Anders Horntvedt
Industri

 

Keliber og Sibanye-Stillwater har inngått en avtale der sistnevnte går inn med 30 millioner euro for omkring 30 prosent av aksjene i Keliber, går det frem av en børsmelding fra Nordic Mining. 

I tillegg vil eksisterende aksjonærer bli tilbudt å tegne aksjer for inntil 10 millioner euro på samme betingelser. Keliber sikrer seg dermed en brofinansiering på i alt 40 millioner euro.

Sibanye-Stillwater vil innta rollen som en industriell ankerinvestor i prosjektfinansieringen planlagt medio 2022, og avtalen inneholder således en opsjon på å kjøpe seg opp til et flertall av aksjene i Keliber – etter fullføring av en oppdatert mulighetsstudie.

– Keliber vil nå ha tilstrekkelig finansiering frem mot bygging, sier Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum i en kommentar.

Nordic Mining eier 16,3 prosent av aksjene i Keliber, som skal utvinne litium til batterier.

I desember ble det kjent at Keliber har sendt inn en søknad om miljøgodkjennelse fra finske myndigheter for deres kjemiske litiumanlegg som skal lokaliseres i Kokkola industripark.

Nordic Mining stiger 7,9 prosent til 3,00 kroner så langt i tirsdagens handel.