Rett opp og rett ned

Tomra knuste forventningene og leverte rekordhøye inntekter i fjerde kvartal. Likevel stupte aksjen etter en god start.

VEKSTEN FORTSETTER: Konsernsjef Stefan Ranstrand i Tomra økte salgsinntektene i fjerde kvartal med nesten 200 millioner kroner. Foto: Karoline Elgesem
Industri

– Det var et bra kvartal, med ny rekord når det gjelder inntekter, sa Tomra-sjef Stefan Ranstrand, da han tirsdag morgen presenterte Tomra-tallene.

Det mente tydeligvis også markedet i begynnelsen, for Tomra-aksjen spratt opp over 6 prosent rett etter at Oslo Børs åpnet. På sitt høyeste ble aksjen handlet til nesten 400 kroner. 

Men etterhvert begynte aksjekursen og sige nedover, og midt på dagen var nedgangen på nesten 4 prosent, og aksjekursen under 360 kroner.

– Alle investorene jeg har snakket med var positive til rapporten, så jeg vet rett og slett ikke hva som fikk aksjen til å falle så mye, sier analytiker Knut Erik Løvstad i Kepler Cheuvreux. 

Bedre enn konsensus

Pante- og gjenvinningsselskapet hadde i fjerde kvartal 2,7 milliarder kroner i inntekter, en oppgang på nesten 200 millioner fra samme kvartal året før. 

Driftsresultatet (EBITA) økte dessuten fra 408 til 505 millioner kroner, mens kontantstrømmen fra driften på 890 millioner kroner i kvartalet også var ny bestenotering.

EBITA var 15 prosent høyere enn Kepler Cheuvreuxs estimater og 16 prosent bedre enn konsensus, ifølge Løvstad.

ANBEFALER HOLD; Analytiker Knut Erik Løvstad i Kepler Cheuvreux. Foto: Privat

– I tillegg til at resultatene var bra åpner det seg nå opp fire nye markeder for Tomra innenfor forretningsområdet Collection Solutions. Det gjør at utsiktene er gode i det korte bildet, sier han.


Fire nye markeder

På presentasjonen trakk Ranstrand frem at at Nederland, Latvia, Slovakia og Skottland som spennende, nye pantemarkeder. Nederland ligger først i løypa med en utvidet panteordning fra bare å gjelde store flasker til også å gjelde små plastflasker fra sommeren, og bokser mot slutten av 2022.

Latvia og Slovakia vil begge innføre pant tidlig i 2022, mens Skottland vil gjøre det samme fra neste sommer.

– Nederland vil sørge for at Collection vil få et veldig hyggelig første halvår. Deretter vil Latvia og Slovakia komme i andre halvår, mens Skottland vil bidra mot slutten av året og inn i 2022, sier Løvstad.

– Disse fire, nye markedene vil sørge for videre vekst før EU-markedet tar av for alvor med innføringen av det nye plastdirektivet. Dette direktivet har som mål å samle inn 77 prosent av brukt plast i 2025, legger han til

Løvstad hadde før rapporten en hold-anbefaling og et kursmål 425 kroner.

Tomra

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter2 7422 569
Driftsresultat452357
Resultat før skatt443361
Resultat etter skatt328273