Purus klar for Kina-satsing

Hexagon Purus og samarbeidspartner CIMC Enric sikter seg inn på en markedsandel på over 20 prosent i det kinesiske hydrogenmarkedet.

I BOKS: Etter nesten ti måneder med forhandlinger, kunne konsernsjef Morten Holum i Hexagon Purus presentere en samarbeidsavtale med kinesiske CIMC Enric. Foto: Iván Kverme
Industri

I mai i fjor ble det kjent at Hexagon Composites og CIMC Enric ønsket å inngå et joint venture for å kapre det kinesiske markedet for hydrogendrevne kjøretøy. Siden den gang er Hexagons hydrogensatsingen, Hexagon Purus, skilt ut og børsnotert som eget selskap.

Etter nesten ti måneder med forhandlinger kunne endelig Heaxon Purus og CIMC Enric tirsdag bekrefte at samarbeidsavtalen er undertegnet.

– Det har gått litt over tiden, og flere investorer har vært litt urolige for hva som skjer. Derfor er vi svært fornøyd med at vi nå har en avtale på plass, sier konsernsjef Morten Holum i Purus.

– Kina er et gigantisk marked. Det er derfor viktig at vi nå rigger selskapet for den veksten som kommer. Vårt mål er å kapre en markedsandel på over 20 prosent i Kina, legger han til.

100.000 tanker

Kinesiske myndigheter har besluttet at det innen 2030 skal være 1 million hydrogendrevne kjøretøy i landet. Ingen andre land er i nærheten av å ha like ambisiøse hydrogenplaner.

For å ta unna den veksten som kommer, vil det nye samarbeidsselskapet de neste årene bygge opp en årlig produksjonskapasitet på 100.000 komposittanker.

– Dette er for å sette en peilepinne for hvor vi tror markedet vil være ved midten av tiåret, sier Holum.

– Dette joint venturet gjelder for både Kina og Sørøst-Asia, men i første omgang er all oppmerksomhet rettet mot Kina. Når vi har kommet ordentlig i gang, vil vi også rette mer av fokuset mot resten av regionen.

For å bygge opp ny produksjonskapasitet i Kina, anslår Holum at det må investeres «på nordsiden av 100 millioner dollar.»

– Det kreves store investeringer, men disse vil vi nå dele med vår samarbeidspartner.

I forbindelse med utskillelsen fra morselskapet og børsnoteringen, hentet Hexagon Purus 750 millioner kroner i en emisjon. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet litt over 1,2 milliarder kroner stående i banken.

Størst på tanker

Samarbeidsavtalen innebærer at det etableres to selskaper, ett som skal produsere komposittanker og ett som skal ha drive med systemintegrasjon. Hexagon Purus vil eie 51 prosent av aksjene i det første selskapet og 49 prosent i det andre.

– Det var viktig for oss å bli majoritetseier i selskapet som produserer sylindere, da dette er vår hovedteknologi, sier Holum.

LANG ERFARING: Hexagon har produsert komposittanker i flere tiår. Foto: HEXAGON PURUS

I det kinesiske markedet i dag brukes det hydrogentanker med type3-teknologi, som også er det CIMC Enric produserer. Dette er metalltanker kledd med kompositt. 

Disse tankene veier imidlertid mer og er mindre kostnadseffektive enn Hexagon Purus' type4-tanker, som bare består av kompositt og plastmateriale.

– Kombinasjonen av vår sylinderteknologi og CIMC Enrics kunnskap og posisjon i det kinesiske markedet, gjør at vi vil bli en av de mest konkurransedyktige aktørene i det kinesiske markedet, sier Holum.

Tirsdag ettermiddag var Hexagon Purus-aksjen opp 1,6 prosent til 57,20 kroner.