Konsernsjefen dobler sin eksponering i Goodtech

Margrethe Hauge, konsernsjef Goodtech. Foto: Goodtech
Industri

 

Konsernsjef Margrethe Hauge har kjøpt litt over 21.100 aksjer i Goodtech, og eier etter denne transaksjonen litt over 45.800 aksjer i industriselskapet.

Goodtech presenterte sine fjerdekvartalstall i slutten av januar. Resultatet før skatt endte på minus 0,8 millioner kroner, mot et tap på 9,4 millioner i fjerde kvartal 2019. Ordrereserven gikk noe ned fra tredje til fjerde kvartal i fjor, fra 255 til 232 millioner.

Margrethe Hauge tiltrådte som ny konsernsjef i Goodtech fra 1. januar 2021