Skatteetaten vil øke Elkems skattbare inntekt

Elkem bestrider kravet.

BESTRIDER KRAV: Michael Koenig, konsernsjef i Elkem. Foto: Elkem
Industri

Coronaviruspandemien dominerte året 2020 for Elkem. Selskapet presenterte fredag morgen regnskapet for fjoråret, og viser til et årsresultat på 278 millioner kroner, mot 897 millioner kroner året før.   

Samlede driftsinntekter i 2020 endte på 24.691 millioner kroner, mot 22.668 millioner kroner året før, mens driftsresultatet havnet på 957 millioner kroner, mot 1.189 millioner kroner i 2019.

Resultat pr. aksje var på 0,41 kroner, mot 1,47 kroner i 2019.

Øker skatten

Av årsrapporten går det også frem at Skatteetaten i februar 2021 besluttet å øke Elkems skattbare inntekt for årene 2016-2019 med 781 millioner kroner. Dette vil øke Elkems skattekostnad med 181 millioner kroner.

Elkem bestrider kravet og har ikke satt av for dette i årsregnskapet for 2020, skriver TDN Direkt.

Beløpet vil forfalle til betaling i første kvartal 2021, og er relatert til låneavtaler og gjeldslettelsesavtaler mellom Elkem og Bluestar Silicones International i 2016.

«Basert på juridisk rådgivning er Elkems vurdering at forsvaret mot beslutningen vil vinne frem, og ingen avsetninger for økte skattekostnader har blitt tatt i konsernregnskapet for 2020», heter det.