Flere kjendisinvestorer under flaggegrensen etter oppkjøpsraid

FLAGGER: Kristian Gjertsen Lundkvist, Arne Blystad og Ketil Skorstad flagger i Endúr. Foto: FA
Industri

 

Etter Endúr gjennomførte oppkjøp av Artec Aqua har selskapet utstedt totalt 296 millioner nye aksjer. 

Tidligere i februar snakket Finansavisen med toppsjefen i Endúr.

Kontraktene bekrefter rasjonalet bak retningen, sa han den gang.

Det har ført til følgende endringer i aksjonærlistene:

  • Artec Holding har tegnet seg for samtlige av de nye aksjene i selskapet og eier dermed 26,04 prosent av Endúr. Artec Holding har følgelig oversteget grensen på 10 prosent.
  • Middelsborg Invest, ved Kristian Gjertsen Lundkvist, eier 82 millioner aksjer i selskapet. I tillegg har Lundkvist rettigheter til 9,1 millioner aksjer under en terminkontrakt.
    Før transaksjonen utgjorde aksjeposten, inkludert rettighetene til aksjer 10,8 prosent av utestående aksjer. Etter utstedelsen av nye aksjer vil aksjeposten utgjøre 8 prosent hvorav 7,2 prosent er eide aksjer og 0,8 prosent er rettigheter til aksjer. Terminkontrakten forfaller 21. mai 2021.
  • Handeland Industri, ved Sverre Olav Handeland, eier 50,9 millioner aksjer i selskapet. Før transaksjonen utgjorde aksjeposten 6,1 prosent av utestående aksjer. Etter utstedelsen av nye aksjer vil aksjeposten utgjøre 4,5 prosent Handeland Industri har følgelig gått under grensen på 5 prosent.
  • Tigerstaden, ved Ketil Skorstad, eier 52,8 millioner aksjer i selskapet. Før transaksjonen utgjorde aksjeposten 6,28 prosent av utestående aksjer. Etter utstedelsen av nye aksjer vil aksjeposten utgjøre 4,65 prosent og Tigerstaden har følgelig gått under grensen på 5 prosent.
  • Songa Capital, ved Arne Blystad, eier 52,8 millioner aksjer i selskapet. Før transaksjonen utgjorde aksjeposten 6,3 prosent av utestående aksjer. Etter utstedelsen av nye aksjer vil aksjeposten utgjøre 4,65 prosent og Songa Capital har følgelig gått under grensen på 5 prosent.