Låssenteret fortsetter oppkjøpsraidene

Låssenteret kjøper opp ytterligere to selskaper og har nå passert en halv milliard kroner i omsetning.

SLIPER OPP NYE NØKLER: Konsernsjef Ståle Raa i Låssenteret har kjøpt opp to nye selskaper. Foto: Frank Helge Njøsen
Industri

Ståle Raa og Låssenteret fortsetter å vokse gjennom oppkjøp.

Nå har konsernet kjøpt ytterligere to selskaper – Thermoglass og LockTech.

Med dette vokser Låssenteret med rundt 50 ansatte og øker omsetningen med 80 millioner kroner. Konsernet har dermed passert en halv milliard kroner i omsetning.

– Dette er et nytt og viktig steg i retning av målet om å nå en omsetning på 1 milliard kroner i løpet av to år, sier konsernsjef Ståle Raa.

Får feste i nord

I tillegg til økt omsetning sikrer de nye oppkjøpene Låssenteret to nye geografisk lokasjoner og en sterkere representasjon i den nordligste delen av landet. De to selskapene som nå er kjøpt har utsalgssteder i Alta og Kirkenes.

– Økonomi og geografi er to ting, men kanskje det beste med disse oppkjøpene er at vi får om bord skikkelig flinke bransjekollegaer med lang, variert og solid erfaring. Dette er håndverkere av første klasse, sier Raa.

Låssenteret overtar hele driften, lokaler og de ansatte i de to selskapene. Dagens eiere blir med videre som aksjonærer i Låssenteret.

– For oss er et salg til Låssenteret en ganske så naturlig del av utviklingen for vårt selskap. Vi ser hvordan ulike leverandører de siste årene har hatt – og tatt – muligheten til å styre låsesmedbransjen i en retning som har vært uheldig, spesielt for mindre og selvstendige aktører. Nå får vi bidratt til å demme opp litt av dette, sier Tom Edvard Simensen i Thermoglass i en kommentar til salget.

Har 31 avdelinger

Låssenteret er Norges største privateide aktør innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhetsløsninger, og er eid av de ansatte, Ståle Raa og det svenske oppkjøpsfondet Procuritas.

Konsernet har 31 avdelinger over hele landet med drøyt 350 ansatte, og har budsjettert med en omsetning på over 600 millioner kroner i år.