Starter partnerjakten

Hydro lanserte før jul en grønn investeringsplan på rundt 10 milliarder kroner. I tillegg kommer nå hydrogensatsingen som selskapet varslet onsdag.  

NY SATSING: Hydro og konsernsjef Hilde Merete Aasheim har planer om å erstatte eget gassforbruk med hydrogen.  Foto: NTB
Industri

Da Hydro holdt kapitalmarkedsdag i desember, var budskapet at den grønne satsing skulle trappes opp. Gjennom tre kontrete initiativ; resirkulering, fornybar kraft og batterier, ble det lagt frem planer om investeringer på rundt 10 milliarder kroner innen 2025.

Nå blir trolig prislappen på Hydros grønne satsing en god del høyere. Onsdag kom nemlig beskjeden om at Hydro har kastet seg på hydrogenbølgen. 

– Vi ser et betydelig potensial for industrielt hydrogenforbruk. Å ta en utvikler- og operatørrolle i hydrogensektoren er en mulighet for Hydro til å redusere CO2-utslipp fra industrien, og å utvikle en lønnsom og bærekraftig virksomhet basert på hydrogen, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

Flere forsøk

Ifølge informasjonsdirektør Halvor Molland, har Hydro ved flere anledninger tidligere undersøkt muligheten for å drive med hydrogen. 

På begynnelsen av 2000-tallet var selskapet involvert i prosjekter der målet var å bruke hydrogen som drivstoff i personbiler. Også i begynnelsen av denne nye hydrogenbølgen, som startet for noen få år siden, var temaet igjen oppe til vurdering.

– Men vi la det på is den gangen. Nå har vi tatt det frem igjen, og besluttet å gå videre med noen prosjekter vi jobber med, sier Molland.

STADIG BILLIGERE: – Vi ser at kostnadene på grønn hydrogen går ned, sier informasjonsdirektør Halvor Molland, Informasjonsdirektør Foto: Eivind Yggeseth

– Kommer investeringer i hydrogen i tillegg til de grønne investeringene dere lanserte på kapitalmarkedsdagen?

 – Ja, de kommer i tillegg. Hvor store investeringer det er snakk om vil vi eventuelt komme tilbake til på kvartalspresentasjonen i slutten av april, sier Molland.

På partnerjakt

– Er dere avhengig av offentlig støtte for å realisere disse prosjektene?

– Vi ser på de insentivordningene som finnes, og de vil naturlig nok bli en del av totalbildet når vi skal gjøre en vurdering, sier Molland. 

Han forteller at grunnen til at Hydro nå gjør sine hydrogenplaner kjent utad, skyldes at prosessen har kommet såpass langt det skal etableres en egen hydrogenorganisasjon i Hydro.

I tillegg vil selskapet om kort tid starte jakten på potensielle partnere som skal bidra til å føre prosjektene i land.

Komplett verdikjede

Ifølge konsernsjef Aasheim har Hydro et unikt fortrinn sammenlignet med andre industriaktører på grunn av deres fornybare kraftposisjoner og kompetanse, og egen etterspørsel etter gass som kan erstattes av hydrogenløsninger. 

– Vi kan derfor bygge og utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen i Norge.

– Vi har en stor intern etterspørsel etter gass som brukes til oppvarming i våre støperier og anodeproduksjon, og et hydrogenproduksjonsanlegg kan plasseres i nærheten av forbruket. For Hydro vil det bidra til vårt mål om å redusere våre egne CO2-utslipp med 30 prosent innen 2030, sier Aasheim.