Ulltveit-Moe vil ta Hexagon-konkurrent på børs

Jens Ulltveit-Moes Umoe Advanced Composites, som produserer trykktanker av glassfiber, har fått en en kinesisk kontrakt på en halv milliard kroner. Nå vurderes børsnotering.

GJENNOMBRUDD: Adm. direktør Øyvind Hamre i Umoe Advanced Composites jobbet frem til 2013 for Hexagon. Nå har selskapet fått en stor kontrakt i Kina. Foto: UMOE ADVANCED COMPOSITES
Industri

Det er mye som har gått på tverke for Jens Ulltveivt-Moe de seneste årene. En rekke feilslåtte investeringer innen det grønne skiftet har ført til at investorens formue har rast fra 8,3 milliarder kroner i 2007 til 800 millioner på fjorårets Kapital-liste over Norges 400 rikeste personer.

Men nå kan det se ut som om 78-åringen har truffet blink med Umoe Advanced Composites (UAC). Dette selskapet produserer trykktanker for transport av energigasser, og er en konkurrent av Hexagon-selskapene Purus og Composites. 

Nå har UAC fått en ordre på å levere trykktanker for hydrogen til to kinesiske kunder for rundt 500 millioner kroner.  

STOREIER: Jens Ulltveit-Moe og Umoe Gruppen eier 92 prosent av aksjene i Umoe Advanced Composites. Foto: Eivind Yggeseth


– UAC har en trykktankteknologi som gir store miljø- og kostnadsbesparelser sammenlignet med konkurrerende produkter. Hydrogenmarkedet er ventet å vokse betydelig de kommende årene, og vi er svært godt posisjonert til å bli en vesentlig aktør i viktige markeder. Med gjennombruddet vårt i Kina er målet å vokse sterkt de kommende årene, sier adm. direktør Øyvind Hamre i UAC.

Investerer i Kina

Ulltveit-Moe eier i dag 92 prosent av aksjene i UAC, mens Hamre sitter på 6 prosent av aksjene. I forbindelse med avtalen i Kina, vil imidlertid kinesiske Yield Capital investere et ukjent beløp for å bli minoritetseier i selskapet.

Mesteparten av Yield Capitals investering i UAC vil bli øremerket etablering av et joint venture-selskap i Kina. UAC blir majoritetseier i dette joint venturet, med en eierandel på 50,001 prosent. Øvrige eiere er Yield Capitals renminbi-fond i samarbeid med det kinesiske industrikonsernet Befar Group, som er et av Kinas 500 største selskaper.

– Joint venture-selskapets formål er å bygge en fabrikk i Kina med en estimert årskapasitet på 12.000 trykktanker. En slik fabrikk vil gi betydelige stordriftsfordeler og en vesentlig bedre konkurranseposisjon for UAC i alle markeder, ikke minst i Kina og resten av Asia hvor hydrogenmarkedet er i sterk vekst, sier Hamre.

Yield Capital er investeringsfondet til inkubasjonsmotoren Beijing Tsinghua Industrial R&D Institute, som er hovedarkitekten bak Kinas verdikjede innen hydrogen, og del av Kinas ledende teknologiuniversitet, Tsinghua University.

Får skalafordeler

– Fabrikken i Kina vil gi oss kraftfulle skalafordeler og gjøre oss relevante for kunder som planlegger sin ekspansjon med konvensjonelle ståltanker. Samtidig gir partnerskapet med Befar Group og Yield Capital oss markedstilgang som vi mener er nødvendig for å lykkes maksimalt i Kina, sier Hamre, som hadde toppjobber Hexagon før han i 2013 byttet til UAC.

Mens Hexagons tanker stort sett er produsert av karbonfiber, har UAC spesialisert seg på glassfibertanker. 

UTVIDER: Umoe Advanced Composites' trykktanker av glassfiber skal også produseres i Kina fremover. Foto: Umoe Advanced Composites

Ifølge Hamre er glassfiber et mye rimeligere materiale enn karbonfiber, samtidig som glassfibertanker, på grunn av sin vektfordel, kan transportere mellom to og tre ganger mer hydrogen sammenlignet med tanker i stål.

— Det er denne produktrelaterte sweet spoten mellom karbonfiber og stål som har fått kinesiske teknologiinvestorer til å åpne øynene for UAC, sier Hamre.

Engasjert ABG Sundal Collier

UACs hovedkontor og norske produksjonsanlegg ligger på Vige i Kristiansand. Der planlegger selskapet en investering som vil firedoble produksjonskapasiteten fra 1.000 til 4.000 tanker årlig.

Vi er noe så sjeldent som et selskap som både er involvert i hydrogen, har et teknologisk globalt lederskap og allerede har et positivt driftsresultat før oppskaleringen
Thomas Moe Børseth, styreleder

For å raskest mulig realisere selskapets vekstplaner, vurderer Umoe Gruppen å notere UAC på Euronext Growth. Selskapet har i den forbindelse engasjert ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver.

– Vi ser på flere alternativer for hvordan vi kan skalere selskapet opp på en mest mulig effektiv måte, hvorav en notering er én mulighet, sier Thomas Moe Børseth, styreleder i UAC og konserndirektør i Umoe Gruppen.

– Vi er noe så sjeldent som et selskap som både er involvert i hydrogen, har et teknologisk globalt lederskap og allerede har et positivt driftsresultat før oppskaleringen. Vi har alle muligheter for å realisere de videre vekst- og ekspansjonsplanene, men det er foreløpig litt for tidlig å konkludere på veien videre, legger Moe Børseth til.

Umoe Advanced Composites

(Mill. kr)20202019
Driftsinntekter100,175,2
Driftsresultat13,4−0,8
Resultat før skatt10,6−3,9
Årsresultat8,9−2,4