Analytikerne venter sterkt kvartal – men uenige om Yara

To meglerhus anbefaler kjøp, mens to anbefaler hold. 

BLANDET: Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara, må se analytikerne diskutere rundt aksjen. Foto: Yara
Industri

Det ventes at Yara vil legge frem et sterkt førstekvartal, ifølge TDN Direkt og analyser fra flere meglerhus.

Hovedgrunnen til forventningene er drevet av høye gjødselpriser. 

Analytikerne er imidlertid ikke helt enige i hvordan fremtiden ser ut for den norske industrigiganten. 

DNBull

DNB Markets skrev i sin oppdatering søndag at de venter at Yara vil legge frem solide førstekvartalstall med et resultat pr. aksje på 0,85 dollar og en EBITDA på 577 millioner dollar. Meglerhuset trekker også frem at selskapet så langt bare delvis har dratt nytte av høyere NPK- (gjødsel) og ureapriser.

«Vi venter at dette vil resultere i et solid resultat pr. aksje for andre kvartal på 1,50 dollar tilsvarende et annualisert resultat pr. aksje på 6 dollar», skriver DNB.

Oppjusterer

Analytiker Morten Normann i Carnegie tror også på positive effekter fra oppgangen i ureaprisene. I en rapport forrige uke peker han på at de venter en justert EBITDA på 610 millioner dollar i førstekvartal, noe som tilsvarer en oppgang på 20 prosent fra samme periode foregående år.

Normann trekker frem at sesongmessig motvind pleier å slå inn rundt disse tider av året, men oppjusterer estimatene for resultat pr. aksje for perioden 2021-2023 ettersom Yara befinner seg i det som omtales som et «sterkt og etterspørselsdrevet marked».

Meglerhuset øker sine estimater for resultat pr. aksje for perioden med henholdsvis 19, 7 og 3 prosent pr. år.

Resultatskrell

ABG Sundal Collier opplyser at de venter en justert EBITDA på 540 millioner dollar. Det er hele 10 prosent under Infront-konsensus på 599 millioner dollar. 

ABG trekker frem lavere volumantagelser som årsak og viser til at forrige års vårsesong startet uvanlig tidlig, noe som hadde en positiv effekt på inntjeningen i førstekvartal 2020 med 140 millioner dollar.

«Vi tror 2021 vil vise seg å være nærmere normalen når det kommer til leveranser i Europa», skriver ABG.

ABG trekker frem at de tror «andrekvartal vil slå bedre ut enn konsensus, noe som oppveier det de mener er en sannsynlig earnings miss» – at selskapet leverer dårligere enn konsensusestimatene.

Allerede priset inn

Pareto Securities har i forkant av kvartalstallene nedgradert deres anbefaling fra kjøp til hold, samtidig som kursmålet på 450 kroner pr. aksje opprettholdes. Pareto opplyser at de i likhet med DNB og Carnegie venter et solid kvartal og estimerer en EBITDA ekskludert spesielle poster på 610 millioner dollar.

«Inntjeningsveksten er drevet av ureaprisene, som mer enn veier opp for gasskostnadene, det ventes derfor et solid kvartal, men vi tror dette er fullt priset inn aksjen allerede», skriver Pareto.