Analytiker spår milliardregn i Kongsberg

Kongsberg Gruppen kan bli en utbyttemaskin med en direkteavkastning på 7 prosent de kommende årene, tror analytiker Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets. 

FINSTILLER SIKTE: Konsernsjef Geir Håøy og finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø har åpnet opp for høyere utbytter.  Foto: Adrian Nielsen
Industri

Aksjen til industrikonsernet Kongsberg Gruppen har fått et skikkelig oppsving på Oslo Børs etter fjorårets coronabunn på 110 kroner. Torsdag ettermiddag ble aksje omsatt for rundt 208 kroner, etter en oppgang på 18 prosent hittil i år.

Men det stopper ikke der, skal man tro analytiker Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets. Torsdag var han ute med en ny analyse, der kursmålet jekkes opp fra 210 til 240 kroner, og kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Westby har bare gjort små endringer i inntjeningsestimatene denne gangen. Den store forskjellen fra forrige analyse er at utbyttene de kommende årene er kraftig oppjustert.

Mens han tidligere lå inn med 8 kroner pr. aksje i utbytte for perioden 2021 til 2023, spår han nå henholdsvis 11, 15 og 16 kroner for de tre årene.

– Inntjeningsforventningene er etter vår mening sikret av en robust ordrebok og rammeavtaler. Selskapet er også i netto kontantposisjon, og har derfor ikke behov for pengene som tjenes fremover. Derfor tror jeg det vil komme store, ekstraordinære utbytter, som vil gi en direkteavkastning på 7 prosent, sier Westby.

KJØPSANBEFALING: Analytiker Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets jekker opp utbytteforventningene i Kongsberg Gruppen. Foto: Fotograf Ørnelund AS

7,6 milliarder kroner

Kongsberg Gruppen har historisk ikke vært kjent for å være så veldig rause med utbyttene. Men det seneste året har det skjedd noe. I fjor vinter ble datterselskapet Hydroid solgt for 3,2 milliarder kroner, noe som medført et ekstraordinært utbytte på 10 kroner pr. aksje.

Da Kongsberg Gruppen i vinter la frem 2020-tallene, ble det foreslått et ordinært utbytte på 3 kroner pr. aksje og et ekstraordinært på 5 kroner.

Sammen med tilbakekjøpsprogrammer av egne aksjer vil selskapet i løpet av et drøyt år betale ut over 4 milliarder kroner til aksjonærene.

– Kongsberg Gruppen har i det siste vist at de er villige til å betale store ekstraordinære utbytter, og det tror jeg de vil fortsette med, sier Westbye.

Som følge av Kongsberg Gruppens sterke balansen, spår han at utbyttene de tre kommende årene vil overstige bunnlinjen, og at det gitt dagens antall aksjer vil bli betalt ut 7,6 milliarder kroner til aksjonærene i denne perioden.

Ingens store oppkjøp

«Så lenge vi har en solid balanse og nok til å investere i våre produkter, er utbetaling til aksjonærene det neste punktet på prioriteringslisten,» sa finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø i Kongsberg Gruppen til finansavisen i vinter.

«Vår ambisjon er å ha et fast og økende utbytte i bunn. Den faste delen av utbyttet gikk fra 2,50 kroner i fjor til nå 3 kroner. Dette kan ses på som det nye gulvet,» la hun videre til.

Westby tror dermed at utbyttene de kommende årene vil bli fire–fem ganger så store som det nye gulvet finansdirektøren indikerte. 

– Det er ikke så lenge siden Kongsberg Gruppen kjøpte opp Rolls-Royce Commercial Marine. Jeg tror ikke det kommer noen nye, store oppkjøp i nærmeste fremtid, samtidig som selskapet historisk har vist bra organisk vekst, forklarer han.

Kongsberg-selskapet inngikk avtalen om å kjøp Rolls-Royce Commercial Marine for nærmere 5 milliarder kroner i 2018, mens overtagelsen formelt skjedde for akkurat to år siden.