Lys i enden av en lang tunnel

Etter et syv år langt mareritt kan bunnpunktet for riggsektoren endelig skimtes. Når fjorårets oljekrise også fremprovoserte gjeldssanering og konsolidering, er det igjen mulig å ta på seg investeringsbrillene.

LYSERE UTSIKTER: «Dagens oljepris medfører rekordhøy fortjenestemargin for oljeselskapene, og den gjenværende riggetterspørselen bør derfor være robust,» skriver Dovre-forvalter Stig Myrseth. Foto: Dreamstime
Industri

Til tross for flere kortsiktige soloppganger siden 2014, har riggsektoren stort sett vært et blylodd på grunn av en for høy gjeldsmengde og skuffende etterspørselsbedring.

Ved inngangen til fjoråret så imidlertid utsiktene lysere ut. Selv med et stadig tøffere klimafokus virket det som riggmarkedet hadde startet på en moderat opptur.

Slik gikk det imidlertid ikke. Coronapandemien, med det påfølgende oljeprissjokket, gjorde at oljeselskapene igjen skalket lukene og kuttet investeringsbudsjettene. Som et resultat er riggaktiviteten nå på et lavnivå ikke sett siden årtusenskiftet.

Produktivitet til besvær

Sektoren ble nødt til å ta et oppgjør med seg selv og igangsette en hestekur. De fleste riggselskapene hadde allerede vært gjennom minst én restrukturering før fjoråret, men til tross for det var gjeldsmengden stort sett fortsatt ubehagelig høy.

Selv om markedet viste tegn til bedring, var etterspørselsøkningen i særlig flytermarkedet marginalt opp fra bunnen. Strategier basert på håp om en sterk syklisk aktivitetsbedring har vist seg utdaterte.

I tillegg til substitusjonseffekten fra skiferolje skyldes den jevnt labre etterspørselen blant annet et kraftig hopp i boreproduktivitet. Ytterpunktet er Brasil hvor tiden pr. brønn har falt med rundt 70 prosent relativt til 2013, noe som reduserer riggbehovet i antall.

Akselerert konsolidering

Opprydningen legger også basisen for hvorfor riggsektoren igjen er blitt spennende. Prosessen knyttet til tilbudssidejustering og gjeldsreduksjon, som tidligere ville tatt mange år, ble isteden til en hurtigslankekur.

Eksempelvis Noble, Valaris og Diamond Offshore er alle gjennom eller nærme ferdigstillelse av gjeldssaneringer, der mengden er kuttet til et minimumsnivå og hvor tidligere kreditorer overtar som hovedeiere. Seadrill er nok heller ikke langt bak i løypa.

I tillegg har skraping av selv moderne rigger blitt inkludert i de fremlagte planene. Allerede i 2020 begynte skrapingen å akselerere hvor riggene hadde en snittalder rundt 35 prosent lavere enn ved starten av nedturen.


De nye hovedeierne er typisk også store fond som gjør fusjonsforhandlinger enklere. Noble har allerede annonsert et oppkjøp av Pacific Drilling, og flere lignende transaksjoner kommer nok de neste årene. Konsolidering og tilbudsreduksjon er medisinen sektoren trenger.

Asiatisk etterspørsel

Aktiviteten nærmer seg samtidig et vendepunkt. Dagens oljepris medfører rekordhøy fortjenestemargin for oljeselskapene, og den gjenværende riggetterspørselen bør derfor være robust.

Selv om oljealderen på sikt vil ta slutt, må likevel investeringene øke fra dagens nivå for å erstatte naturlig produksjonsfall. 

Forventning om en moderat økning i riggaktiviteten kommende år understøttes av at offshore nå er minst like kostnadsdyktig som skiferolje.

Det er samtidig forskjeller mellom segmentene. Tyngdepunktet i oljemarkedet beveger seg østover hvor de nasjonale oljeselskapene i Asia og Midtøsten, med fokus på energisikkerhet,  fortsetter å satse på produksjonsvekst.

Brorparten av etterspørselen etter jackup-rigger kommer fra disse aktørene. Her kan det nevnes at den kinesiske giganten CNOOC har varslet rundt 20 prosent økning i investeringene for inneværende år.

Aksjeplukking

Relativt sett lysere utsikter for moderne jackup-rigger gjør Borr Drilling spennende, men den fortsatt høye gjeldsgraden medfører samtidig stor risiko. 

Når aksjekursen ikke er langt unna forrige emisjon, som sikret løpebane til tidlig i 2023, mens markedsutsiktene har bedret seg betydelig, gir det aksjen en plass i Dovre-porteføljen denne uken.

Av de restrukturerte selskapene er Noble min foreløpige favoritt. Aksjen handles i det amerikanske gråmarkedet på kurser som tilsvarer litt over 100 millioner dollar pr. moderne flyterekvivalent, noe som kan regnes hjem selv på dagrater fra nyere tid.

Noble har de fleste av sine flytere på attraktive kontrakter mot Exxon i Guyana og Shell i Mexicogulfen, samt jackup-rigger i det solide nordsjømarkedet og på kontrakt mot Saudi Aramco. Reintroduksjon på børs er en klar aksjetrigger.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Europris (UT)1,7%19.02.202015,7%
Hunter Group−0,3%16.04.20215,5%
BRAbank−5,8%12.03.202117,8%
Rana Gruber10,2%05.03.20217,1%
Kyoto Group−9,8%09.04.20214,5%
BW Offshore6,1%09.04.2021−1,5%
Borr Drilling (INN)
Kursene er satt fredag kl. 12.
Porteføljeavkastning sist uke:0,4%
Hovedindeksen sist uke:1,4%
Dovre-porteføljen hittil i år:16,4%
Hovedindeksen i samme periode:11,0%
Dovre-porteføljen i 2020:38,3%
Hovedindeksen i samme periode:3,7%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.