Vil vise frem milliardverdier

Kongsberg Gruppen lanserte før helgen ideen om en børsnotering av Kongsberg Digital. Det fem år gamle datterselskapet kan være verdt så mye som 10 milliarder kroner.

STORE VERDIER: Konsernsjef Geir Håøy og finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø får mange henvendelser fra selskaper og investorer som vil være med i Kongsberg Digital. Foto: Adrian Nielsen
Industri

På Kongsberg Gruppens kapitalmarkedsdag for fem måneder siden fikk Kongsberg Digital (KDI) mye oppmerksomhet etter at konsernsjef Geir Håøy varslet at selskapet skulle vokse fra rundt 800 millioner i årlige inntekter i 2020 til 3 milliarder kroner i 2024.

KDI ble etablert i 2016 gjennom en konsolidering av de digitale miljøene i Kongsberg Gruppen. 

– Vi har gjennom disse årene jobbet med å bygge et fundament for digitale løsninger, med spesiell oppmerksomhet rettet mot det maritim miljøet og energisektoren. Nå har vi et brukbart fundament, tatt avgjørende posisjoner og er klare til finne alternativer for KDI, sa Håøy til Finansavisen etter fredagens kvartalspresentasjon.

Og de alternativene som ble presentert var å gå inn i allianser med industrielle eller finansielle aktører, eller en egen børsnotering. En slik prosess kan synliggjøre store verdier.

Mer robust

KDI kan på mange måter sammenlignes med Akers Cognite, som i fjor høst ble verdsatt til 5,1 milliarder kroner da det amerikanske investeringsselskapet Accel kom inn på eiersiden. 

Ideen bak Cognite, som ble etablert året etter KDI, er å samle data fra oljeplattformer, skip, kraftstasjoner og fabrikker slik at selskapene kan bruke dette til å øke effektiviteten, sikkerheten og lønnsomheten.

Til sammenligning sa Håøy følgende om KDI i fjor høst:

«Dette handler om å gjøre energisektoren og maritim næring mer robust. Dette er sykliske industrier, og våre digitale løsninger vil hjelpe til med å få ned kostnadene, øke sikkerheten og redusere klimaavtrykket.»

Store verdier

Cognite hadde i fjor en omsetning på 532 millioner kroner, og ble dermed priset til nesten ti ganger salgsinntektene. KDIs inntekter i fjor var på 821 millioner kroner, og vil trolig passere 1 milliard kroner i år. 

Samtidig har Kongsberg Gruppen gått høyt ut på banen og guidet nesten en firedobling av inntektene de neste fire årene.

– Alt som har med digitalisering og optimalisering får mye oppmerksomhet om dagen. Med utgangspunkt i Cognite-transaksjonen er det ikke vanskelig å regne seg frem til at KDI kan ha en verdi på opp mot 10 milliarder kroner, sier en analytiker til Finansavisen.

Kongsberg Gruppen verdsettes til rundt 38 milliarder kroner på Oslo Børs. Blir en eventuell børsnotering vellykket, kan KDI stå for nesten 30 prosent av verdiene i teknologikonsernet.

Mange henvendelser

Ifølge Kongsberg-ledelsen mangler det ikke på interesse for KDI.

– Vi får nærmest daglig henvendelser fra aktører som vil være med på dette laget. Noen mener vi bør notere selskapet, så de kan investere direkte i det, mens andre vil samarbeide, sier finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø, før hun legger til:

– Alle vil danse med KDI. Slik er det som regel når noen lykkes.

Med tanke på den store interessen rundt KDI, mener konsernsjef Håøy at det nå var viktig å signalisere at de jobber med å finne riktig struktur på selskapet.

– Vi sier ikke noe om når dette vil skje, men vi sier at timingen for å gå videre med KDI nå er riktig, sier han.