Elopak på børs i dag – priset til 7,5 milliarder

Elopak-aksjen starter på 28 kroner i torsdagens handel. Andresen-familien casher dermed inn over 2,5 milliarder kroner.

Publisert 17. juni 2021 kl. 07.46
Oppdatert 17. juni 2021 klokken 08.13
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 290 ord
TAR ELOPAK PÅ BØRS: Konsernsjef Morten Borge i Ferd, med eier og styreleder Johan H. Andresen. Foto: Sveinung Bråthen

 

Elopak, en ledende global leverandør av flytende kartongemballasje og fyllingsutstyr, har gjennomført sin børsintroduksjon (IPO), går det frem av en børsmelding torsdag.

Drøyt 18 millioner nye aksjer utstedes på kurs 28 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på omkring 50 millioner euro. Dette priser Elopak til rundt 7,5 milliarder kroner, etter penger.

Kursintervallet ble først indikert til 24-30 kroner, men ble tirsdag denne uken snevret inn til 27-28 kroner.

Casher inn 2,5 mrd.

Hovedeieren Ferd har solgt 91 millioner aksjer, hvorav 15 millioner gjennom en «up-size opsjon». Ferd vil sitte igjen med 159,4 millioner aksjer i Elopak, tilsvarende en eierandel på 59,2 prosent etter utstedelsen av nye aksjer, men før utøvelse av overtildelingsopsjonen.

På kurs 28 kroner kan Ferd, som eide 99,73 prosent av Elopak før IPO-en, cashe inn 2,54 milliarder kroner.

Nippon Paper Industries ble etter en hjørnestensavtale tildelt aksjer tilsvarende 5 prosent av aksjekapitalen, til introduksjonskursen. Det japanske selskapet har samarbeidet med Elopak i over 30 år.

Tilretteleggerne har overtildelt 14,1 millioner aksjer, tilsvarende rundt 15 prosent av antall aksjer i IPO-en (emisjon og nedsalg).

Aksjen i handel i dag

Elopak vil bruke nettoprovenyet til å betale ned gjeld for å nå målet om en gjeldsgrad på rundt 2,0 ganger justert EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på mellomlang sikt og å posisjonere balansen for investeringer i fremtidig vekst. Selskapet og selgende aksjonær vil bli underlagt en lock-up-periode på 180 dager etter IPO-en, mens medlemmer av ledelse og styre må vente i 360 dager før de kan selge aksjer.

Elopak hadde i 2020 inntekter på 909 millioner euro og leverte et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger på 122 millioner euro.

Goldman Sachs, SEB, ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets har vært tilretteleggere, med de to førstnevnte som såkalte globale koordinatorer. Første handelsdag på Oslo Børs er i dag, 17. juni.