Circa Group tapte 1,6 millioner euro i tredje kvartal

Publisert 25. nov. 2021 kl. 09.20
Oppdatert 25. nov. 2021 klokken 09.25
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 161 ord
ET RØDT KVARTAL: I tredje kvartal 2021 tapte Circa Group 1,6 millioner euro. Foto: Circa Group

 

I tredje kvartal 2021 hadde Circa Group inntekter på 5.000 euro, mot 1,22 millioner euro for et år siden. Forskjellen skyldes at selskapet mottok et større offentlige tilskudd året før. 

Driftsresultatet ble på minus 1,38 millioner euro, mot et overskudd på 383.000 euro i tredje kvartal 2020. Resultat før og etter skatt var identisk og endte med et underskudd på 1,59 millioner euro i tredje kvartal 2021, mot et overskudd på nesten 354.000 euro for et år siden.

«Kunngjøringen fra Circa i oktober om økte kostnader knyttet til byggingen av ReSolute-fabrikken har ført til et sterkt fokus på aktiviteter som adresserer de økte investeringene», skriver Circa Group i kvartalsrapporten.

Dette omfatter gjennomgang av prosessen, optimeringsaktiviteter, reallokering av kapitalressurser, tilskudd og leverandørfinansiering. Den interne gjennomgangen fortsetter inn i fjerde kvartal, og Circa fortsetter å evaluere muligheter for å øke fabrikkenes produktivitet og effektivitet, og for å redusere fabrikkens driftskostnader.

Ledelsen i Circa Group understreker at selskapet er godt finansiert etter emisjonen i mars 2021.