Siden begynnelsen av 2005 har Finlands tre største skipsverft i Helsinki, Rauma og Turku operert som ett selskap; Aker Finnyards. Siden begynnelsen av 2005 har Finlands tre største skipsverft i Helsinki, Rauma og Turku operert som ett selskap; Aker Finnyards. Som en del av restruktureringen har det siden 9. november i fjor vært gjennomført forhandlinger med de ansattes representanter om å bedre effektiviteten. De formelle forhandlingene er nå avsluttet. Antallet ansatte som vil bli rammet er 315.