Forsker Jason Jennings og hans forskerteam har studert de 22.000 børsnoterte og de 100.000 øvrige største selskapene i verden. På et lederseminar i regi av IT-selskapet SAS Institute la han denne uken frem sine konklusjoner. Forsker Jason Jennings og hans forskerteam har studert de 22.000 børsnoterte og de 100.000 øvrige største selskapene i verden. På et lederseminar i regi av IT-selskapet SAS Institute la han denne uken frem sine konklusjoner. Blant de mest overraskende funnene er ifølge Aftenposten at de åtte mest produktive selskapene har som nedfelt politikk ikke å sparke folk.Lederne er dessuten tro mot sin forretningsidé, har et sterkt fokus på kundene, en flat ledelsesstruktur - og de liker å kaste slipset.