Smellfet sluttpakke!

Allan Åkerstedt kan fort få med seg hele 50 millioner kroner fra Storebrand.

Arbeidsliv

Tidligere i dag ble det kjent at Allan Åkerstedt slutter som adm. dir. i Storebrand Kapitalforvaltning ved utgangen av januar. Tidligere i dag ble det kjent at Allan Åkerstedt slutter som adm. dir. i Storebrand Kapitalforvaltning ved utgangen av januar. I henhold til ansettelsesavtalen tar han med seg en god del millioner kroner:Lønn i oppsigelsestiden på seks måneder: 2.550.000 kronerTo års etterlønn: 10.200.000 kronerPensjon 60-67 år: 17.585.000 kroner (2.512.222 kroner per år)Totalt snakker vi her altså om over 30,3 millioner kroner.I tillegg vil Åkerstedt få 1.280.422 kroner i pensjon per år fra fylte 67 år. Med en levetid på for eksempel 80 år, vil han ta med seg 47 millioner kroner.Pensjonen er ifølge Storebrand beregnet på 70 prosent grunnlag, avkortet i forhold til opptjeningstiden i ordningen- Pensjonsforpliktelsene er løpende hensyntatt i selskapets regnskaper, og redegjort for i selskapets årsberetning, heter det i en børsmelding.

Nyheter
Børs