Troyes nye jobb

Den tidligere DnB Nor-toppen skal nå passe på pengene til flere av Norges rikeste familier.

Arbeidsliv

Harald Mowinckel Troye, som for en måned siden Harald Mowinckel Troye, som for en måned siden sluttet som sjef i DnB Nor Kapitalforvaltning, overtar ifølge DN som daglig leder i investeringsselskapet Borea. , overtar ifølge DN som daglig leder i investeringsselskapet Borea. Bak Borea står familiene Mohn, Rieber, Ulstein og Møgster. Troye får også en aksjepost, ukjent av hvilken størrelse.Even Matre Ellingsen går på dagen, skriver avisen, uten at det ifølge ham selv er noe dramatisk ved det.Troye overtar etter konstituert daglig leder Fritz Rieber den 1. februar.

Nyheter
Børs