Vi tjener for mye

Nordmenn tjener retter og slett for mye penger. Det er bekymringsverdig.

Arbeidsliv

NHO-sjef Finn Bergesen jr. mener lønnsveksten i Norge de nærmeste årene må bli lavere enn i EU og handelspartnerne. Lønnskostnadene for en norsk industriarbeider lå i fjor 30 prosent over snittet hos handelspartnerne. NHO-sjef Finn Bergesen jr. mener lønnsveksten i Norge de nærmeste årene må bli lavere enn i EU og handelspartnerne. Lønnskostnadene for en norsk industriarbeider lå i fjor 30 prosent over snittet hos handelspartnerne. Bekymret- Med en så stor lønnsforskjell til handelspartnerne som nå, vil vi få en kraftigere nedbygging av konkurranseutsatt sektor enn det som er ønskelig totalt sett. Jeg vil ikke tallfeste noe nå, men i og med at inflasjonen er lav, så vil en lavere lønnsvekst likevel føre til reallønnsøkning, sier Bergesen jr. til DN.

Nyheter
Næringsliv