De ansatte på Ekofisk og Eldfisk må ifølge Stavanger Aftenblad belage seg på en viss grad av samsoving også i fremtiden. Petroleumstilsynet godkjenner ConocoPhillips plan for forbedring av "forholdene for restitusjon og hvile". I sommer påla tilsynet bedriften å rydde opp. De ansatte på Ekofisk og Eldfisk må ifølge Stavanger Aftenblad belage seg på en viss grad av samsoving også i fremtiden. Petroleumstilsynet godkjenner ConocoPhillips plan for forbedring av "forholdene for restitusjon og hvile". I sommer påla tilsynet bedriften å rydde opp. - Planen er i all hovedsak tilfredsstillende, selv om den innebærer en viss grad av samsoving. Vi opplever etter en totalvurdering at selskapet har imøtekommet vårt pålegg, innenfor de rammene som er gitt, sier pressetalsmann Inger Anda i tilsynet.