DnB Nor-sjefen håver inn

Konsernsjef Svein Aaser i DnB Nor kan glede seg over bonusfest i 2004.

Arbeidsliv

Konsernsjef Svein Aaser i DnB Nor fikk 5,9 millioner kroner i lønn og bonus for jubelåret 2004.Ifølge årsberetningen til DnB Nor Bank ASA steg Aasers ordinære lønn økte fra 3,2 millioner kroner i 2003 til 3,96 millioner kroner i 2004. I tillegg fikk han 1.925.000 kroner i bonus for "ekstraordinær innsats", skriver VG Nett.Fra nyttår er Aasers faste årslønn 4,2 millioner kroner.

Nyheter
Børs