Kvaliteten på studiestedet er selvfølgelig viktig når du skal ut av landet for å studere. Men du bør tenke økonomi også. Kvaliteten på studiestedet er selvfølgelig viktig når du skal ut av landet for å studere. Men du bør tenke økonomi også. Norske utenlandsstudenter velger dyrt, skriver Kaleidoskopet, og viser til at utenlandske universiteter som krever skolepenger fort kan doble studielånet ditt sammenlignet med å ta tilsvarende utdanning ved et universitet uten skolepenger.Utgangspunktet for beregningene er populære Griffith University i Australia.Etter et fullt studium her (bachelor + master) går du ut med en totalgjeld på 482.772 kroner. Tilsvarende studium på Høgskolen i Agder ville ha gitt 240.000 kroner i lån.Utenlandsstudenter får dekket skolepengene av Lånekassen, men husk at store deler finansieres av lån.Ifølge karrieremagasinet må du tjene 18.000 kroner mer årlig etter oppholdet i utlandet for at utdanningen skal svare seg økonomisk.Studenter anbefales å velge studiesteder som ikke krever skyhøye avgifter. Flere land i Europa har anerkjente universiteter med skolepenger på 3.000 kroner i året.