I de fire styrene Camilla Marianne Grieg sitter som medlem oppfyller to krav til 40 prosent kvinner. I de to andre mangler det en kvinne i hvert styre.Summeres manglen på kvinner opp i alle de 520 ASAene i Norge mangler det et sted mellom 716 og 1.352 kvinner for å oppfylle kravet om 40 prosent kvinner i styrene.Med 716 treffer man akkurat 40 prosent, men det er bare i teorien. Det samme gjør man teoretisk sett også med 1.352, mens det praktiske tilsier at man ender opp med et behov et sted mellom - trolig rundt 950.
En lek med kvinnerBytter menn med kvinnerUtvider med kvinnerOver 40 prosent kvinner se hvordan det står tilSelskapStyrelederKvinne- andelOrkla AsaOdfjell Johan Fredrik11.1%C.tybring-gjedde AsaKarlsson Eric Conny11.1%Infocare AsaSagemo Olav11.1%Dyno Nobel AsaMagnusson Bernt Erlan11.1%Dyno Nobel Holding AsaMagnusson Bernt Erlan11.1%Verdibanken AsaHande Kjell11.1%Aker Seafoods AsaLangøy Leif Arne12.5%Aker Yards AsaLangøy Leif Arne12.5%Viking Fotball AsaRugland Ole12.5%Ekornes AsaHoltan Olav Kjell12.5%Opera Software AsaThommessen Christian12.5%Powel AsaGundersen Jarle Øyvind12.5%Torghatten Trafikkselskap AsaSkjelsvik Edmun Agnar12.5%Jernia AsaHagen Oddbjørn12.5%Rieber Søn AsaNergaard Leiv Lea12.5%
Hele databasen er søkbar her på HegnarOnline.
Om man bare summerer antallet styremedlemmer i norske ASA kommer vi til 2.674 (pr. midten av mai). Av disse bekles 13,2 prosent av kvinner, tilsvarende 354 kvinnelige representanter.For å komme fra 13,2 prosent til 40 prosent mangler det matematisk sett 716 kvinner. Men det er ikke fullt så enkelt som det.Består styret av eksempelvis bare 3 medlemmer, og ingen er kvinner, må/kan man erstatte to menn med to kvinner, med den effekten at kvinneandelen ender på 67 prosent. Og hvis mange nok ASA velger denne modellen trekker det snittet opp til nærmere 50 prosent.Hvis alle ASA følger denne modellen mangler det faktisk nå 944 kvinner (pr. midten av mai). Legger vi da til de 354 styreplassene som er besatt av en kvinne, er faktisk konsekvensen at kvinneandelen ender på 48,5 prosent.Hvis alle ASA føler en annen rendyrket modell, og utvider antallet styremedlemmer med kvinner til man treffer 40 prosent, eller marginalt over 40 prosent, mangler det forøvrig 1.352 kvinnelige styrerepresentanter.Et eksempel på det kan være styret består av 9 menn og 3 kvinner. For å komme utvider man bare styret med en kvinne, og vips er man på 40 prosent. At et styret med 10 medlemmer kanskje er i største laget får man da heller leve med.Nå blir selvfølgelig totalen av alle ASAenes valg en kombinasjon av disse to modellene, men uansett hvordan man snur og vender på det vil kvinneandelen, om alle ASAene tilstreber å etterkomme lovens krav, ende over 40 prosent med god margin.En annen interessant betraktning er at siden menn i snitt trolig fremdeles vil bekle flere styreverv enn kvinner, vil antallet kvinner i netto (misforstå oss rett) i norske ASA-styrer ende nærmere 50 prosent enn 40 prosent.Vi sier ikke at det nødvendigvis er feil på lang sikt, men at det er en av konsekvensen av en lov som bare pålegger styrene å jobbe seg opp til en kvinneandel på 40 prosent.Her kan du selv . Hvilke selskaper som ikke har en eneste kvinne i styret og hvem som oppfyller lovens krav med glans. Hvilke styreledere som er lengst unna og hvor mange kvinner de ulike selskapene mangler.Norske ASA med lavest kvinneandel pr. midten av mai 2005: