TTS Marine ASA har vedtatt å endre organiseringen av selskapet. Med virkning fra tredje kvartal i år får selskapet en ny divisjon; divisjon Ports and Material Handling med landbasert virksomhet knyttet til verftssystemer, RoRo og containerhåndtering på land. TTS Marine ASA har vedtatt å endre organiseringen av selskapet. Med virkning fra tredje kvartal i år får selskapet en ny divisjon; divisjon Ports and Material Handling med landbasert virksomhet knyttet til verftssystemer, RoRo og containerhåndtering på land. Selskapet kommer fra og med fjerde kvartal også til å rapportere særskilt fra virksomheten i samtlige tre divisjoner; divisjon Dry Cargo Handling, divisjon Marine Cranes og divisjon Ports and Material Handling.TTS Marine har utnevnt Göran Johansson (61) som direktør for divisjon Ports and Material. Han er direktør for Dry Cargo Handling og administrerende direktør i TTS Ships Equipment AB. Johansson er ingeniør innen marin arkitektur og engineering. Johansson ledet Hamworthy KSE AB - Divison Dry Cargo Handling fra 1995 og frem til innlemmelsen i TTS- gruppen. Johansson fortsetter inntil videre også som direktør for divisjon Dry Cargo Handling.Ny administrerende direktør i TTS Ships Equipment AB blir Stellan Bernsro (44). Han har siden 2004 vært viseadministrerende direktør i selskapet, og tiltrer sin nye stilling 1. september. Bernsro er utdannet sjøoffiser og sivilingeniør, og begynte i TTS Ships Equipment AB i 1996. Han har tidligere arbeidet i AGA, Black & Decker og Metalock.Lennart Svensson (49) blir administrerende direktør i det nyopprettede selskapet TTS Ports Equipment AB. Han er utdannet ingeniør, og har arbeidet i TTS Ships Equipment AB siden 1996. Svensson har tidligere vært ansatt i Macgregor og Daros Piston Rings.