IBM omstiller og det berører rundt 60 medarbeidere i Norge. Rundt halvparten av disse får tilbud om sluttpakker, mens de øvrige vil bli omplassert i IBM og hos samarbeidspartnere, opplysert onformasjonssjef Per Vassbotn i IBM til DN.Årsaken til omstillingen er at IBM, i forbindelse med reforhandlingenen tidligere i år, tapte outsourcingkontrakten med Storebrand og If, som gikk til henholdsvis EDB og Tieto Eenator