En internasjonal undersøkelse gjort av bemanningsbyrået Kelly Services i perioden juni 2004 til februar 2005 viser at nordmenn har Europas mest tilfredse arbeidstagere, går det frem av en pressemelding. 14.000 arbeidstagere er spurt, inklusive nesten 700 i Norge. En internasjonal undersøkelse gjort av bemanningsbyrået Kelly Services i perioden juni 2004 til februar 2005 viser at nordmenn har Europas mest tilfredse arbeidstagere, går det frem av en pressemelding. 14.000 arbeidstagere er spurt, inklusive nesten 700 i Norge. Ifølge Europe@Work-undersøkelsen er over 70 prosent av de spurte norske arbeidstagerne enten "tilfredse" eller "veldig tilfredse" med sin nåværende posisjon.De andre skandinaviske landene har også tilfredse arbeidstagere, så Skandinavia troner også samlet sett på toppen av Europa, med Frankrike som nærmeste land med 61 prosent enten "tilfredse" eller "veldig tilfredse".De mest tilfredse nordmennene jobber ifølge undersøkelsen i ledelse (90 mot 83 prosent i hele Skandinavia), IT (89 mot 80) og ingeniørfaglig sektor (79 mot 65).De minst tilfredse jobber i markedsføring og reklame (59 mot 58 i hele Skandinavia) og generell administrasjon og innkjøp (62 mot 56).Fordelt på sektorer jobber de mest tilfredse innen finansielle tjenester (81 mot 59 prosent i hele Skandinavia), ingeniørfaglige områder (81 mot 78), og utdanning (80 mot 83 prosent).