Hvor mye bør du tjene?

Her er lønnsnivået for økonomer og ingeniører. Men hvorfor tjener menn mest?

En fersk undersøkelse Universum Communications har gjort blant 1.946 fulltidsansatte økonomer og ingeniører med bakgrunn fra økonomske eller tekniske fag, og som har vært i arbeidslivet i opptil ti år, viser - ikke overraskende - at menn tjener mer enn kvinner. En fersk undersøkelse Universum Communications har gjort blant 1.946 fulltidsansatte økonomer og ingeniører med bakgrunn fra økonomske eller tekniske fag, og som har vært i arbeidslivet i opptil ti år, viser - ikke overraskende - at menn tjener mer enn kvinner. Men i denne gruppen, der ingen er eldre enn 40 år, tjener menn i snitt 51.886 euro i året (ca. 415.000 kroner). Kvinner tjener i snitt 45.943 euro (ca. 367.500 kroner).Én forklaring på forskjellen er arbeidsmengden, men 1,8 timer mer per uke (menn jobber 43,5 timer i uken) er ikke nok til å forklare alt.- Deler av svaret på lønnsforskjellen tror jeg vi finner i hvordan kvinner og menn tenker og hva de er opptatt av, sier markedsansvarlig Carlo Duraturo i Universum ifølge en pressemelding.Hvorfor jobber du? Kvinner og menn svarer ifølge undersøkelsen ganske ulikt på spørsmålet om hva målet med en karriere er (kandidatene har valgt tre faktorer hver).Menn ønsker først og fremst å bygge opp en god privatøkonomi og oppnå en ledende posisjon. Kvinner er mer opptatt av balanse mellom privatliv og karriere og å bytte arbeidsgiver.På spørsmålet om hvilke frynsegoder de er opptatt av, svarer mange menn bonus og opsjoner, mens kvinner er mer opptatt av avspasering og andre frynsegoder som for eksempel vaskehjelp.Universum peker også på at flere kvinner enn menn er ute i fødselspermisjon. 40 prosent av kvinnene som har hatt permisjon sier at permisjonen har påvirket lønnen negativt. Kun seks prosent av mennene sier det samme.Flere grunner til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn finner du her.