Noe muffens på jobben?

De fleste "fløyteblåserne" blir godt mottatt i bedriftene, men i verste fall kan det gå riktig ille.

En ny undersøkelse Fafo har gjort på oppdrag fra Arbeidstilsynet viser at de fleste ansatte som varsler om kritikkverdige forhold på jobben, ikke blir støtt ut. Dette skriver DN, som viser til LO-magasinet Aktuell. En ny undersøkelse Fafo har gjort på oppdrag fra Arbeidstilsynet viser at de fleste ansatte som varsler om kritikkverdige forhold på jobben, ikke blir støtt ut. Dette skriver DN, som viser til LO-magasinet Aktuell. 834 ansatte innen utdannelse, barnevern og pleie- og omsorg i åtte kommuner er intervjuet, og 282 av disse har "blåst i fløyta".- 64 prosent av varslerne opplever at varslingen fører til forandring. Bare 17 prosent opplever negative reaksjoner, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad til magasinet.Fire prosent av varslerne har blitt sykemeldte, like mange blir refset og irettesatt. Én prosent har blitt forfremmet.De rød-grønne har lovet å styrke vernet av "fløyteblåsere", og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen har varslet et lovforslag om dette til våren, skriver avisen.