Toppsjef går av

TeleComputings toppsjef trekker seg av private grunner.

Johan Lindqvist ønsker av private grunner å fratre sin stilling som konsernsjef i TeleComputing ASA. Styret i TeleComputing har i dag akseptert Lindqvists oppsigelse og beklager at han har valgt å si opp sin stilling. Johan Lindqvist ønsker av private grunner å fratre sin stilling som konsernsjef i TeleComputing ASA. Styret i TeleComputing har i dag akseptert Lindqvists oppsigelse og beklager at han har valgt å si opp sin stilling. Johan Lindqvist vil fortsette i sin stilling som konsernsjef frem til april 2006. Han vil flytte tilbake til Sundsvall i Sverige og vil tiltre en stilling innen venture capital.