Rune Selmar bekrefter at dårlige betingelser var en medvirkende årsak til at han nylig sa opp som administrerende direktør i Folketrygdfondet. Ifølge DN har ikke Finansdepartementet noen planer om å øke etterfølgerens lønnsnivå. Rune Selmar bekrefter at dårlige betingelser var en medvirkende årsak til at han nylig sa opp som administrerende direktør i Folketrygdfondet. Ifølge DN har ikke Finansdepartementet noen planer om å øke etterfølgerens lønnsnivå. I fjor tjente Rune Selmar 940.000 kroner som sjef for Folketrygdfondet. Som investeringsdirektør i Rasmussen-gruppen får Selmar en betydelig lønnsøkning.