Nye toppsjefer i Vetco Aibel

Offshoreselskapet Vetco Aibel har ansatt ny administrerende direktør og ny viseadministrerende direktør.

Arbeidsliv

R. Rasmus Sunde blir administrerende direktør og Erling Matland viseadministrerende direktør i Vetco Aibel. Selskapet har hatt kontinuerlig lønnsom vekst i mange år. R. Rasmus Sunde blir administrerende direktør og Erling Matland viseadministrerende direktør i Vetco Aibel. Selskapet har hatt kontinuerlig lønnsom vekst i mange år. I årene som kommer forventer man at hoveddelen av Vetco Aibels driftsinntekter vil genereres utenfor den norske kontinentalsokkelen, da man allerede er etablert i mer enn 15 land."Dette vil sette store krav til hele selskapet. Fortsatt god ledelse, raskere oppbygging av selskapets virksomhet i de aktuelle landene og oppkjøp vil utgjøre hovedelementene i en fortsatt rask, internasjonal vekst for Vetco Aibel", heter det i en melding fra selskapet."For å møte disse utfordringene og for å sikre at vår globale tilstedeværelse får tilstrekkelig oppmerksomhet vil vi styrke fokus både på selskapets drift og strategiske utvikling. Det er derfor etablert en ny stilling som Chief Operating Officer/viseadministrerende direktør. Erling Matland går inn i den nyopprettede stillingen som Chief Operating Officer/viseadministrerende direktør, med hovedansvar for selskapets operative drift for selskapet globalt. Han vil rapportere til R. Rasmus Sunde, som kommer tilbake fra London i januar 2006 for å tiltre stillingen som Chief Executive Officer/administrerende direktør i Vetco Aibel", heter det videre.- Vetco Aibels overordnede strategi ligger fast. Under Rasmus Sunde og Erling Matland ledelse er selskapet nå i en unik posisjon til å øke både omsetning og resultat. Jeg er meget tilfreds med at Vetco Aibel stadig erobrer større markedsandeler internasjonalt, sier konsernsjef Peter Goode i Vetco International Ltd.

Nyheter
Næringsliv